Haarlem: Koninklijke onderscheiding voor de heer Hendrik Duijts

Foto: Charles Duijff

De heer H.R. (Hendrik) Duijts (71) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Haarlemse burgemeester Jos Wienen reikte hem donderdagavond 20 december 2018 de bijbehorende versierselen uit. Dit gebeurde in bijzijn van zijn echtgenote en een aantal genodigden, waaronder Kardinaal Simonis.

(klik op onderstaande foto’s voor uitvergroten)¬†

De heer Duijts was 15 jaar als bouwtechnisch adviseur intensief- en op vrijwillige basis betrokken bij de renovatie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Westergracht en de Leidsevaart te Haarlem. Op de foto hieronder spreekt burgemeester Wienen zijn waardering uit voor alles wat de heer Duijts voor de renovatie heeft betekend. Dit betrof een omvangrijk- en complex project, dat in 9 fasen over een periode van 14 jaar is uitgevoerd.¬†De heer Duijts speelde zowel in de ontwikkeling en voorbereiding van de renovatie een voorname rol en ook in de uitvoering daarvan. Hij gaf op een resultaatgerichte- en deskundige wijze leiding in zowel bouwkundige, financiele- als logistieke zaken. (hieronder v.l.n.r. burgemeester Wienen, de heer Duijts en diens echtgenote)Tot slot droeg de heer Duijts op een inspirerende manier bij aan de verbinding tussen alle bij de renovatie betrokken disciplines. (hieronder links van de partytafel ¬†Kardinaal Simonis)Na zijn decoratie nam de heer Duijts felicitaties in ontvangst van de diverse genodigden… Na deze officiele bijeenkomst trok het gezelschap naar de kathedraal voor het bijwonen van het indrukwekkende optreden van The Choir of St. John uit Cambridge. Dit optreden was volledig uitverkocht. Ruim 1000 belangstellenden genoten van dit professionele koor.Hieronder de Basiliek St. Bavo (luchtfoto Haarlem.nieuws.nl C. Duijff)

Reacties