Gemeente experimenteert met meer zeggenschap voor Haarlemmers

Foto: Charles Duijff

Van 15 januari tot 15 februari organiseert de gemeente Haarlem gesprekken, discussies, lezingen, enquêtes en workshops om met de stad het gesprek te voeren over de Haarlemse lokale democratie.

Opgehaalde ideeën en suggesties worden vertaald naar concrete voorstellen aan de gemeenteraad om de lokale democratie te vernieuwen.

Volgens wethouder Jur Botter, vanuit de gemeente het eerste aanspreekpunt voor democratische vernieuwing in Haarlem, houdt de betrokkenheid en invloed op het bestuur van de stad niet op bij één keer in de vier jaar stemmen tijdens de lokale verkiezingen. Volgens hem willen veel Haarlemmers vaker meepraten, meedenken en meedoen.
“Wat we willen, is zoveel mogelijk mensen betrekken bij alles wat er in de stad gebeurt”, aldus de wethouder. “Dus heb je een idee? Kom er dan mee naar voren en laat je horen. Of organiseer zelf iets. Er zijn heel veel mogelijkheden. Met z’n allen kunnen we Haarlem nog mooier maken en maken we veel energie los. Haarlem maken we samen.”

Maand van de democratie
Het gemeentebestuur van Haarlem wil meer ruimte bieden aan betrokken Haarlemmers en meer Haarlemmers betrekken bij het werk van het gemeentebestuur. Maar hoe doe je dat op een democratische wijze? Hoe bereikt de gemeente ook Haarlemmers die normaal niet mee doen aan participatieprojecten? En hoe en waarover zou je als bewoner of initiatiefnemer meer zeggenschap willen hebben? Al deze kwesties komen aan bod tijdens de ‘Maand van de Democratie’.

Denk en praat mee
Heb je als Haarlemmer ideeën hoe de gemeente aan de lokale democratie kan werken dan kun je dat laten weten via de website www.haarlem.nl/nieuwedemocratie of je kunt langskomen en meepraten tijdens een van de activiteiten deze maand.

Vervolg
Op 13 februari sluit de gemeente de Maand van de Democratie af met een democratisch café in het Seinwezen in Haarlem. Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Na de afsluiting worden alle input en de resultaten van de gesprekken, enquêtes en discussies verwerkt tot een aantal concrete aanbevelingen aan het gemeentebestuur.

Voor meer informatie kijk op: www.nieuwedemocratie.nl

Reacties