Vraagtekens bij versneld plaatsen van laadpalen in Haarlem

Foto: Charles Duijff

Het versneld plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s zonder een bezwaar- en beroepsprocedure roept vraagtekens op bij de Haarlemse gemeenteraad.

(bron: NH Nieuws)

Het college van B&W wil het risico nemen dat een geplaatste paal toch weer verwijderd moeten worden, om de grote achterstand in aanvragen zo snel mogelijk weg te werken.

Zo’n honderd Haarlemmers wachten op de behandeling van de aanvraag voor een laadpaal voor hun elektrische auto. Bij heel veel zaken wordt bezwaar aangetekend door buurtgenoten.

Tot nu toe is er maar één keer een bezwaar gegrond verklaard, meldde wethouder Marie-Thérèse Meijs vanavond aan de commissie Beheer. Door de regel te wijzigen dat de paal eerst geplaatst kan worden, en daarna pas de bezwaren af te wachten, wil Haarlem de komende twee jaar nog driehonderd laadpalen plaatsen. Dat er bij eventuele verwijdering van een al geplaatste paal dan 2.500 euro verspild wordt, is volgens Meijs niet zo’n groot risico. Het beleid is al ingevoerd.

Michiel Cornelissen van OPHaarlem wees de wethouder er nog op dat door de technische ontwikkeling van de elektrische auto’s wellicht al snel niet meer zoveel laadpalen nodig zijn. “De snellader is de toekomst.” Er zouden volgens hem meer plekken moeten komen waar je in twintig minuten je accu kunt opladen.

Reacties