Burgemeester Haarlem praat 12 februari met omwonenden over kermis Zaanenlaan

Foto: Wim Meijer Fotografie

Omwonenden van de kermis aan de Zaanenlaan overleggen 12 februari met de Haarlemse burgemeester Jos Wienen over de indeling van de kermis. Ook aan de orde komt een buurtenquête die de wijkraad Planetenwijk heeft laten uitvoeren.

(bron: NH Nieuws)

De gemeente heeft besloten de traditionele Haarlemse kermis niet te verplaatsen naar de Kleverlaan/Jan Haringstraat na jarenlange klachten over de kermis van de buurt. Wel is toegezegd te kijken naar de indeling van de kermis aan de Zaanenlaan. Minder geluid en meer veiligheid voor omwonenden is daarbij het doel.

Kermis te groot en duurt te lang

Belangrijkste conclusie uit dat onderzoek van de wijkraad is dat de tweederde van de bewoners van de Zaanenlaan, Orionweg, Marnixplein en Mercuriusstraat de kermis te groot vinden geworden. Ook tweederde van de 61 procent van de omwonenden die de enquête invulden, vindt de duur van twaalf dagen te lang. Verder vindt bijna de helft van de bewoners dat de stoepen en de straat aan de huizenzijde vrij moeten worden gelaten.

Opmerkelijk is dat de omwonenden onderling behoorlijk verdeeld zijn over de kermis. Mensen die er al decennia wonen, geven nieuwkomers in de opmerkingen de schuld van de toenemende klachten over de kermis. ‘De kermis bestaat al honderd jaar. Als je hier komt wonen, weet je toch dat die er is?’ Meer dan de helft van de omwonenden geeft aan op vakantie gaan of elders te slapen wanneer de voorjaarskermis er is.

Burgemeester Wienen moet nog voor de kermis eind april een beslissing nemen over hoe de nieuwe opstelling van de kermis moet worden. Ook met de exploitanten moet daarover worden overlegd.

Reacties