Haarlem bestrooit 40.000 vierkante meter bermen met bloemzaad

Foto: Wim Meijer Fotografie

Haarlem bestrooit 40.000 vierkanten meter bermen met bloemzaad; kleurrijk initiatief om teruggang bijen, vlinders en insecten een halt toe te roepen.

Haarlem staat al sinds jaar en dag bekend als de ‘bloemenstad’ van ons land. Al in de 17e eeuw strekte de tulpenvelden zich uit rond onze provinciehoofstad, en al meer dan 50 jaar behoren de ‘bloemenmeisjes’ tot het kleurrijke imago van Haarlem. En nu… nu doet Haarlem er nog een schepje bovenop. Wat zeg ik: een helebóel schepjes… bloemzaad, wel te verstaan.

Haarlem gaat in de komende periode namelijk 40.000 vierkante meter bermen bestrooien met bloemzaad. Hierdoor zullen de bermen er over enkele jaren nog een stuk kleurrijker uitzien. Maar het gaat om meer dan alleen dat kleurrijke. Niet alleen maakt het de straten mooier, ook vergroot het de biodiversiteit in de stad. De bloeiende bloemen leveren nectar aan wilde bijen, vlinders en andere insecten, en dat is heel hard nodig.

(foto: Wim Meijer Fotografie)

Dramatische achteruitgang insecten- en bijenbestand
Onderzoeken hebben uitgewezen dat in de laatste 25 jaar rond de 75% van de insecten is verdwenen, het vlinderbestand dramatisch is afgenomen en, in het verlengde daarvan, ook de vogelpopulaties gemiddeld 33% zijn afgenomen, omdat er niet meer genoeg insecten zijn om hen te voeden. En dan de bijen: ook daarmee gaat ’t niet goed, want van de 357 Nederlandse bijensoorten is de helft momenteel bedreigd. En daarmee loopt ook de bestuiving van onze gewassen gevaar.

Door acties zoals het inzaaien van bermen en het minder maaien van weilanden en bermen proberen veel gemeenten nu de bijen, vlinders en insecten te helpen en hun achteruitgang een halt toe te roepen.

(foto: Pixabay)

Meer werk dan alleen maar inzaaien
Alvorens in te zaaien heeft Spaarnelanden, die het project uitvoert, nog wel heel wat werk te verrichten. Van de bermen die worden ingezaaid, moet eerst zoveel mogelijk de voedselrijke toplaag worden verwijderd. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat onkruid in de berm niet te hard groeit en de bloemen overwoekert. Vervolgens wordt het onderliggende zandbed aangevuld met zand of voedselarme grond. Pas dan kan kunnen de bermen daadwerkelijk worden ingezaaid met één, tweejarig en meerjarig bloemzaad.

Het duurt een paar jaar voordat alle bloemen tot ontwikkeling komen. Om de bloemen zoveel mogelijk ieder jaar weer te laten bloeien werkt Spaarnelanden ieder jaar de grond los waardoor de aanwezige zaden weer actief worden.

Samenwerking Landschap Noord-Holland
Het inzaaien van de bermen is onderdeel van een groot pakket aan maatregelen om de natuur in Haarlem een flinke impuls te geven. Hier werken de gemeente Haarlem en Spaarnelanden aan in samenwerking met Landschap Noord-Holland.

Reacties