Stichting duinbehoud zoekt vrijwilligers voor de Amsterdamse Waterleidingduinen

Foto: Charles Duijff

De Amsterdamse Waterleidingduinen bevinden zich grofweg in het gebied ten zuiden van de Zandvoortselaan (Bentveld) en De Langevelderslag (Noordwijk/Noordwijkerhout)

Wie woont in Kennemerland of in de Bollenstreek woont mag zich gelukkig prijzen met o.a. dit prachtig stuk natuur op loop- of fietsafstand.

Leiden, 5 maart 2019: Net als veel Nederlandse duingebieden, hebben de Amsterdamse Waterleidingduinen het zwaar. Stichting Duinbehoud maakt zich sterk voor bescherming en herstel van de Nederlandse duinen. De hulp van vrijwilligers is daarbij onmisbaar. Helpt u ons mee als vrijwilliger in de Waterleidingduinen?

Henk Bos is onze nieuwste vrijwilliger voor de Waterleidingduinen. Hij mag dan nieuw zijn voor Duinbehoud, maar is al jarenlang een fervent duinbezoeker en beschermer. “Mijn kracht is dat ik het gebied heel goed ken. Ik heb een enorme interesse in de duinen, al heel lang.” Henk is dan ook zeker een paar keer per week in zijn geliefde duingebied te vinden, meestal vergezeld van zijn fotocamera. Als natuurfotograaf komt Henk vaak oog in oog te staan met de vele dieren die de Waterleidingduinen bevolken.Damherten 

Die dieren, daar is veel over te doen geweest. Het grote aantal damherten in het gebied bleek onhoudbaar en de duinvegetatie ondervond veel schade door overbegrazing. Daarom is er onlangs voor gekozen om de populatie te reguleren. “Duinbehoud heeft zich hier lang  tegen verzet, maar het zijn er echt te veel geworden”, zegt Marc Janssen, oud-directeur van Duinbehoud en al actief als vrijwilliger sinds de oprichting van de stichting.

Kansen 

Maar er gebeurt gelukkig nog veel meer in het gebied. Zo zijn er afgelopen jaren drie ecoducten geopend. “Ze zijn nog gesloten voor de damherten, maar alle kleinere dieren, van muizen tot salamanders en insecten, steken inmiddels over”, zegt Marc. Onlangs is ook project ‘Noordvoort’ gestart, om de verstuiving van de duinen te bevorderen. Voor een betere waterhuishouding lobbyt Duinbehoud al jaren om de randen langs de duinen in te richten als natuurgebied en waterbuffer.

Momenteel onderzoekt Duinbehoud de mogelijkheid om in de toekomst wolven of lynxen toe te laten of uit te zetten in het gebied, als tegenhanger voor de grote grazers. “Waar het nu aan ontbreekt zijn grote jachtdieren, die de aanwas van o.a. damherten in bedwang houden”, vertelt Marc.

Dit doet Duinbehoud 

Duinbehoud brengt per duingebied in kaart wat de lokale problemen zijn en zet zich in voor oplossingen. “Waar het om draait is het vinden van een balans”, zegt Henk Bos, “tussen flora en fauna, tussen recreatie en bescherming van de natuur.”

Word ook vrijwilliger bij Duinbehoud 

Staat u achter onze missie, dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken! Doe het voor de duinen! Net als Marc Janssen en Henk Bos.

Zie onze vacatures op http://www.duinbehoud.nl of neem contact op met Kaja van Rhijn: [email protected] of 071-5143719.

 

Reacties