Op mijn ‘dooie akkertje’ door het Panneland

Foto: Charles Duijff

Zaterdag 23 maart wandelde ik in rustig tempo door ’t Panneland nabij Vogelenzang. De titel ‘op mijn dooie akkertje’ koos ik niet toevallig. De natuur oogde nogal afgestorven en kaal.

tekst en foto’s Charles Duijff (klik op een foto voor uitvergroting)

Terwijl veel bomen overal waar je komt al bloesem tonen, viel me op hoe dor het nog was in het duingebied van Panneland bij Vogelenzang. Het mos hier en daar zorgde voor een beetje kleur en ook wat blauwe lucht droeg daaraan bij.Of er al dan niet sprake is van dode bomen en takken moet de komende weken duidelijk worden schat ik in. Bladvorming laat dan zien waar leven in zit…Onderstaande foto laat extra zien wat ik bedoel….Op de website van Natuurvereniging Geaflecht (link onderaan) leerde ik dat 40% van een natuurlijk bos uit dood hout bestaat. Daarbij meteen opgemerkt dat de helft van alle bosplanten en dieren daarvan- of daarop leeft. In de natuur bestaat geen afval en er zijn alleen maar gesloten kringlopen… Dat stelt me weer enigszins gerust!  Ik heb het natuurlijk niet over afval door de mens gedumpt, zoals drugsafval, blikjes, flesjes, plastic etc.etc.In- en rond dood hout barst het van het leven. Allerlei insecten, paddestoelen, mossen en ander leven vinden er hun onderkomen. Achteraf dus geen dood akkertje! Gelukkig maar….Er bestaan voldoende websites waarop u uitgebreid kan lezen over het nut van dood hout. Mijn aandeel wat foto’s van Panneland, waar je wanneer het toch nog wat fris was zelfs buiten de warmte kon opzoeken bij de Boshut….

WEBSITE GEAFLECHT

 

 

Reacties