Haarlem duurzaam doen: ‘Allemaal een steentje wegdragen voor een groene stad’

Foto: Gemeente Haarlem

Elske Tamminga en Tim van der Steen zijn er duidelijk over. Elske werkt als beleidsuitvoerder integraal voor de openbare ruimte. “Vijf jaar geleden had bijna nog niemand van klimaatadaptatie gehoord. Maar momenteel haalt de realiteit ons in: het klimaat verandert sneller dan gedacht en daar moeten we ons beleid en beheer op aanpassen.

Kijken hoe we de stad in deze nieuwe situatie zo leefbaar en gezond mogelijk houden. Dat de gemeente dat niet alleen kan is zeker. De totale oppervlakte van Haarlem is namelijk voor 60 tot 70 procent in handen van particulieren, bedrijven, scholen en instellingen”.

Gescheiden buizen

Nu nog gaat al het regenwater samen met het afvalwater door één buis. Maar bij piekbuien boven de 20 mm per uur kunnen de kolken het niet aan en komt het rioolwater nogal eens omhoog. Elske: “Zo onhygiënisch! We leggen daarom nu op bepaalde plekken een gescheiden stelsel aan. De gescheiden buizen zorgen ervoor dat regenwater ongezuiverd door kan naar het oppervlaktewater. Dat scheelt energie, maar zeker ook overstromingen. En soms hoeven oplossingen helemaal niet ingewikkeld te zijn. Het kan het weghalen van een verkeersdrempel zijn die een waterstroom blokkeert of het verlagen van een berm.”

Tegels eruit, planten erin

Tim van der Steen werkt bij Natuur- en Milieueducatie Haarlem en is daarnaast projectcoördinator voor Steenbreek023. “Als de grond door langdurige droogte gortdroog is en er valt een stevige bui, dan loopt al dat water niet weg. Ligt je tuin dan ook nog vol met tegels, dan liggen de problemen op de loer. Het doel van Steenbreek023 is dan ook om zoveel mogelijk stenen te vervangen door planten. Dat ziet er niet alleen veel mooier uit, het zorgt eveneens voor een betere afwatering en minder overlast bij extreem veel regen. Ook de hittestress is minder en al dat groen is goed voor de biodiversiteit.”

Samen de stad vergroenen

De reacties op de vergroening van de stad zijn veelal positief. “We staan met ons project op markten en evenementen, waar we honderden gesprekjes voeren over het belang van groene stadstuinen. Je kunt trouwens meer doen dan alleen onttegelen hoor. Denk aan het aanleggen van een groen dak of geveltuinen, het vergroenen van je balkon of het adopteren van een boomspiegel. Maar het allermooiste is dat we inwoners kunnen laten zien dat de gemeente er ook in de openbare ruimte werk van maakt. Als mensen zien dat er in hun wijk wat gebeurt en dat het opknapt, zijn ze eerder geneigd om dat op hun eigen terrein ook te doen. Samen met alle Haarlemmers zetten we in op een groene klimaatbestendige stad. Daarvoor zullen we allemaal ons steentje moeten wegdragen!”

Reacties