Diploma’s hangen aan de muur, mijn bedje ligt…..

Foto: Charles Duijff

In veel straten de vlaggen uit met schooltassen aan de vlaggenmast.  Blije familie, vrienden en buren. Geslaagd voor een fel begeerd diploma en dus tijd voor een feestje! Maar ligt je bedje wel gespreid, zoals Rob de Nijs zingt terwijl hij ‘zuster Usula’ gedag zegt. Hij ziet het hier niet zitten, hij gaat naar Amerika….

Tekst Charles Duijff 

Geslaagd! Examens achter de rug! Even een paar weken lekker niets. Wellicht een vakantiebaantje en vanaf half augustus verder leren. Schooljaar 2019-2020……Vooral doorstuderen……anders lijk je kansloos. Maar is dat wel zo?

Over de juiste studierichting valt het nodige te zeggen. Kies een beroep wat je aanspreekt. Een technisch beroep bijvoorbeeld. Voor meisjes en jongens zijn er wat dat betreft zoveel mogelijkheden! Bedenk ook dat je ook in een latere levensfase nog verder kunt studeren. Wellicht komt er dan een situatie waarbij dit ook financieel makkelijker te realiseren is.

Zolang je nog thuis woont ligt je bedje meestal wel gespreid. Je hoeft alleen ’s morgens het dekbed recht te trekken en met regelmaat de (hoes)lakens te verschonen. Okay, je ouders delen de lakens uit, maar dat neem je op de koop toe. Zorgen om de huur heb je niet, het kostgeld valt mee en in veel gevallen zijn kost en inwoning bij je ouders volledig gratis. Zorgeloos, zo lijkt het.  Ach, ik wil niet zwartgallig overkomen hoor, maar ik maak me steeds meer zorgen om de generatie die toe is aan zelfstandigheid. Soms gedwongen zelfstandigheid, omdat de studie dat meebrengt, of omdat het beter is vanwege de thuissituatie. Huisvesting zoeken en een bijbaantje om in de kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. Dan de studiekosten. ‘Lenen lenen, betalen betalen’ (Youp van ’t Hek)Het is allemaal niet zo zorgeloos dan het lijkt.  Niet voor niets zijn er signalen in de samenleving waaruit blijkt dat bijvoorbeeld studenten in toenemende mate lijden aan stress, wat staat voor aanhoudende geestelijke druk en spanning. Veroorzaakt door strengere studienormen, oplopende studieschuld en veel te hoge huur. Een maand is heel snel om en daar is hij weer….. die torenhoge huurbetaling aan een huisjesmelker voor een kamer van slechts 4 bij 4 meter.  Red ik het deze maand, of red ik het net niet….Jongelui die na hun middelbare school direct een baan vinden en nog thuis kunnen blijven wonen hebben uitstel van executie. Daarmee bedoel ik dat zij vanwege de schaarste aan huurwoningen en de voor hen onbetaalbare koopwoningen nauwelijks nog zicht hebben op zelfstandigheid. Wie om wat voor reden dan ook het ouderlijk huis verlaat of moet verlaten en kiest voor ‘de vrije woonsector’ betaalt ook meteen de hoofdprijs. Geld lenen is met een tijdelijk arbeidscontract al helemaal niet mogelijk. Veel werkgevers kiezen voor flexibele arbeidscontracten en vaste aanstellingen zijn dikwijls pas na jaren mogelijk. Zonder vaste aanstelling geen lening is de huidige tendens. Niet dat ik pleit voor lenen, maar ik heb het dan over noodzakelijke leningen voor huisvesting of studie.

Al die vlaggen en schooltassen aan de gevel….ik hoop dat het de jongeren om wie het gaat meezit in de toekomst. Zou er niet een rijke projectontwikkelaar te vinden zijn die zijn/haar sociale hart laat spreken en panden opkoopt om betaalbare woonruimte voor onze jeugd te realiseren? Volgens mij doe je dan pas echt iets nuttigs met je geld. Investeren in onze jongeren…..

Misschien gaat Rob de Nijs dan niet naar Amerika….

Reacties