Ziet u dode of zieke vogels en vissen in de buurt van water? Meld dit bij Spaarnelanden!

Foto: Charles Duijff

Bron gemeente Haarlem: Met warm weer kunnen er mogelijk zieke of dode vogels en vissen in de buurt van water liggen. Dit kan duiden op botulisme. Vogels en vissen met botulisme zijn traag, leggen korte afstanden af en bewegen amper.

Raak de dieren niet aan en neem direct contact op met Spaarnelanden via 023 – 7517200. De dieren worden na verwijdering onderzocht om vast te stellen of er sprake is van botulisme.

Wat is botulisme?

Botulisme is een ziekte die voorkomt bij vissen en watervogels. De ziekte wordt veroorzaakt door de botulismebacterie. De bacterie leeft in warm water met een tekort aan zuurstof. Bij langdurige warmte is er kans op botulisme, vooral in ondiep water zonder waterplanten. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° Celsius. Hierdoor wordt de botulismebacterie actief. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn een bron van besmetting.

Advies

Het advies is om dode dieren niet zelf op te ruimen of aan te raken. Ook wordt contact met het water afgeraden. En zeker niet in het water zwemmen of spelen. Spaarnelanden plaatst waarschuwingsborden bij een plek waar zieke en/of dode dieren worden aangetroffen. Verder waarschuwt Spaarnelanden ook door het plaatsen van berichten op social media en op www.spaarnelanden.nl. Onderstaande gans werd aangetroffen op 12 juli 2019 in de Ringvaart

Reacties