Langer zelfstandig wonen? Er kan meer dan u denkt!

Foto: Charles Duijff

Bron gemeente Haarlem: Nu kunt u zich misschien nog prima redden thuis, maar er komt een moment dat dit minder wordt. Hoe kunt u dan toch zelfstandig blijven wonen?

Tekst: Els Meijers / Gemeente Haarlem

Tijdens twee informatiemarkten op 3 en 19 september in Schalkwijk, kunt u daar meer informatie over krijgen.

De meeste Haarlemmers willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat moet ook wel, want het bejaardenhuis van vroeger bestaat niet meer. Er zijn genoeg opties, maar die zijn lang niet bij iedereen bekend. Daarom organiseren de Sociaal Wijkteams van Haarlem informatiemarkten Langer Zelfstandig Wonen, op 3 en 19 september in Schalkwijk. In andere wijken komt de markt later dit jaar of volgend jaar.

Als het niet meer lukt om zelf alles in huis te doen, kunnen mensen dat vaak voor een deel zelf oplossen met de mensen om hen heen.

“Denk aan een familielid of buurvrouw die boodschappen meebrengt of wel eens de ramen wil zemen. En dan zijn er nog allerlei voorzieningen in de stad waar iedereen gebruik van kan maken, zoals een boodschappenservice. Als dat niet voldoende blijkt, kunnen mensen ook hulp krijgen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Bijvoorbeeld hulp in het huishouden, aanpassingen in huis of een hulpmiddel zoals een traplift of douchestoel.”

Voorrang of speciale lening

“Er zijn verschillende mogelijkheden om langer zelfstandig te wonen”, vertelt Wmo-consulent Petra de Groot. Zij is verbonden aan Sociaal Wijkteam Haarlem Noord-Zuid, dat daar al eerder een informatiemarkt organiseerde. “Zo hebben de Haarlemse woningcorporaties de regeling ‘Ouder worden & prettig wonen’ ontwikkeld. Huurders van 65 jaar of ouder met een woning met een trap kunnen voorrang krijgen bij het vinden van een gelijkvloerse huurwoning zonder dat hun maandlasten stijgen. Voor huiseigenaren die liever niet willen verhuizen, is er de Blijverslening. Met dit geld kunnen ze hun woning aanpassen, zodat ze er nog lang zelfstandig kunnen blijven wonen.”

Als het niet meer lukt om zelf alles in huis te doen, kunnen mensen dat vaak voor een deel zelf oplossen met de mensen om hen heen. “Denk aan een familielid of buurvrouw die boodschappen meebrengt of wel eens de ramen wil zemen. En dan zijn er nog allerlei voorzieningen in de stad waar iedereen gebruik van kan maken, zoals een boodschappenservice. Als dat niet voldoende blijkt, kunnen mensen ook hulp krijgen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Bijvoorbeeld hulp in het huishouden, aanpassingen in huis of een hulpmiddel zoals een traplift of douchestoel.”

Blijven of verhuizen?

De afweging tussen blijven wonen in de huidige woning of toch verhuizen is best lastig te maken. De Groot: “Wacht daar niet te lang mee, is ons advies. De wachttijd voor een huurwoning is zo’n tien jaar. Hoe eerder u zich oriënteert op een seniorenwoning en zich hiervoor inschrijft, hoe groter de kans dat u in uw eigen wijk kunt blijven wonen. Helaas kunnen wij als Sociaal Wijkteam geen woning voor mensen regelen. Maar we weten wel welke regelingen er zijn en welke wegen moeten worden bewandeld. En wat de afweging tussen blijven of verhuizen betreft: deze kun je het beste maken als je weet wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.”

‘Wacht niet te lang, is ons advies’

Alle expertise aanwezig

Tijdens de informatiemarkt Langer Zelfstandig Wonen kunnen mensen hun situatie voorleggen aan het Sociaal Wijkteam en alle andere organisaties en initiatieven uit de wijk die op de markt aanwezig zijn, zoals de woningcorporaties, thuiszorg, mantelzorgondersteuning van Tandem en buurtmarktplaats BUUV. De Groot: “Leden van het Sociaal Wijkteam heten alle bezoekers persoonlijk welkom en brengen hen in contact met de organisatie of voorziening die hen het beste kan helpen. Dat doen we als Sociaal Wijkteam ook op het gebied van werk, inkomen, welzijn en zorg. Bij mensen thuis of tijdens ons inloopspreekuur. Deze informatiemarkt spitst zich echt toe op wonen.”

Meer informatie

Er zijn twee informatiemarkten in Schalkwijk. De eerste, bestemd voor de inwoners van Europawijk en Molenwijk, is op dinsdag 3 september in de Wereldmuziekschool op het Blokkerplein in winkelcentrum Schalkwijk. De tweede informatiemarkt, bestemd voor de inwoners van Boerhaavewijk en Meerwijk, wordt gehouden op donderdag 19 september in de Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98. Tussen 13.30 en 16.00 uur staan koffie, thee of een kopje soep voor u klaar. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de wijkteams via www.sociaalwijkteamhaarlem.nl.

Reacties