UNESCO-week op lyceum Sancta Maria

Foto: Wikipedia

Leerlingen Haarlems lyceum reizen af naar onder andere IJsland, Napels en Belfast om te leren over cultuurverschillen met buitenlandse leeftijdsgenoten

HAARLEM – Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 september organiseert Lyceum Sancta Maria de UNESCO-week. In deze week reizen de leerlingen uit vwo 5 af naar onder andere IJsland, Napels en Belfast om te leren over cultuurverschillen met buitenlandse leeftijdsgenoten en werken leerlingen uit andere leerjaren aan projecten met UNESCO-hoofdthema’s zoals vrede en mensenrechten, duurzaamheid, intercultureel leren en wereldburgerschap.

Deze thema’s zijn geïntegreerd in het onderwijs van het lyceum, zowel in de reguliere lessen als in projecten en activiteiten. Tijdens de UNESCO-week is er een breed aanbod aan (gast)lessen, lezingen, trainingen, studiereizen en excursies. Zo wordt de week afgetrapt met een workshop internationale dans: van de Congolese Soukous tot een afro dancemix van moderne stijlen. Daarna volgen talloze activiteiten die aansluiten bij UNESCO-thema’s. De tweedeklassers volgen bijvoorbeeld een workshop van Bureau Discriminatiezaken over vooroordelen en acceptatie, en in het kader van duurzaamheid gaan zij aan de slag met circulaire economie. In de derde klas werken de leerlingen aan een driedaags project waarbij zij in groepen ontwikkelingslanden onderzoeken, klassikale discussies houden en creatieve presentaties maken.

Studiereizen
De leerlingen uit de vijfde klas vertrekken naar verschillende buitenlandse bestemmingen, afhankelijk van het gekozen examenpakket. Met natuurkunde of geschiedenis als keuzevak is dat bijvoorbeeld Belfast, waar de leerlingen zich verdiepen in de Noord-Ierse cultuur en de huidige maatschappij. In IJsland wordt aardrijkskundig en biologisch veldwerk gedaan en onderzoeken de leerlingen het bijzondere landschap vol met gletsjers, geisers, breukgebergtes en warmwaterbronnen. Maar als UNESCO-school wordt er ook nagedacht over de gevolgen van deze vliegreizen. De school neemt deel aan het C02-compensatieproject van duurzaamheidsorganisatie South Pole Group en steunt daarmee de actie om C02-uitstoot tegen te gaan.

Reacties