Spaarne Gasthuis per 1 oktober 2019 binnen en buiten rookvrij

Met ingang van 1 oktober 2019 is het Spaarne Gasthuis een rookvrij ziekenhuis. Rookvrij houdt in dat zowel patiënten als medewerkers niet meer roken op het ziekenhuisterrein. In de gebouwen van het Spaarne Gasthuis mag dit al langer niet.

Waarom niet meer roken?
Het Spaarne Gasthuis is een zorginstelling. Daar hoort een gezonde levensstijl bij, dus rookvrij voor zowel onze patiënten als medewerkers. Het ziekenhuis wil hierin een voorbeeldfunctie hebben. Het Spaarne Gasthuis sluit met ‘rookvrij’ aan op de maatschappelijke trend waarbij steeds meer organisaties het roken uitbannen. Het ziekenhuis onderschrijft hiermee de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’ en wil de weg vrijmaken voor een rookvrije generatie.
Wat houdt rookvrij in?
Rookvrij houdt in dat er nergens meer op het ziekenhuisterrein gerookt mag worden. Het rookverbod geldt voor alle rookwaar: sigaretten, sigaren en pijptabak maar ook voor de e-sigaret, ‘rookvrije sigaretten’ en andere mogelijke rookgerei. Er is vanaf 1 oktober geen mogelijkheid meer om van rookcabines op het ziekenhuisterrein gebruik te maken.

Roken en een opname?
In het ziekenhuis zelf mag er al heel lang niet meer gerookt worden. Patiënten die roken en die opgenomen moeten worden kunnen dit voorafgaand bespreken met hun huisarts of behandelend specialist. Samen kunnen zij bespreken hoe zij in deze periode om kunnen gaan met niet-roken. Ook kunnen zij bespreken wat het betekent voor hun herstel als zij blijven roken.

Medewerkers
Aan medewerkers die willen stoppen met roken biedt het Spaarne Gasthuis een begeleid stoprokentraject aan. Het ziekenhuis laat echter een ieder vrij om zelf te besluiten of hij / zij wil stoppen met roken.

Vragen over niet-roken in het ziekenhuis?
Op de website www.spaarnegasthuis.nl/rookvrij staan tips en antwoorden op veel gestelde vragen over het niet-roken in het Spaarne Gasthuis. Ook is het mogelijk om vragen te stellen via [email protected]

 

Reacties