Haarlem heeft nieuw standplaatsenbeleid

Foto: Charles Duijff

Bron gemeente Haarlem: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 oktober het nieuwe standplaatsenbeleid vastgesteld. Het oude standplaatsenbeleid uit 2010 voldeed niet meer aan de huidige regelgeving. Hierin staat dat vergunningen voor onbepaalde tijd voor standplaatsen niet meer zijn toegestaan. Het nieuwe beleid gaat in per 1 januari 2020.

Tekst gemeente Haarlem, foto’s Charles Duijff. Deze afbeeldingen dienen ter illustratie. Het is niet gezegd dat het nieuwe standplaatsenbeleid gevolgen heeft voor juist deze standplaatsen.

Overgang van 10 jaren

Het nieuwe beleid heeft gevolgen voor een aantal standplaatshouders in Haarlem. Hun vergunning voor onbepaalde tijd zal worden omgezet naar bepaalde tijd. Na overleg met de standplaatshouders en hun belangenvereniging heeft het college besloten een overgangsperiode van 10 jaar aan te houden.

Belangrijkste aanpassingen

Standplaatsen zijn ontmoetingsplaatsen in de stad en dragen daarmee bij aan de levendigheid en de lokale economie. Met het nieuwe beleid zorgt Haarlem binnen de nieuwe regelgeving voor zoveel mogelijk continuïteit. Het college verzacht in het aangepaste beleid de eisen over mobiliteit van een standplaats. Tenslotte wordt er bij een vrijgekomen plek voortaan niet geloot, maar geselecteerd op vorm, branche, vernieuwing en duurzaamheid. Ingediende plannen worden door een selectiecommissie beoordeeld. Hierdoor wordt het mogelijk om ook in de toekomst de hoogste kwaliteit te bewaren op de Haarlemse standplaatsen.

Naast een aantal technische wijzigingen zorgden inspraakreacties er voor dat de regels vooral duidelijker werden. Ook is nadrukkelijk rekening gehouden met de belangen van de huidige standplaatshouders. Zo wordt het mogelijk voor huidige standplaatshouders om binnen de overgangstermijn hun vergunning over te dragen en blijven de bestaande vergunningen voor bepaalde tijd onveranderd. Tenslotte hoeven vergunninghouders niet meer altijd in de verkoopwagen aanwezig te zijn, maar wel zoveel mogelijk. Als er op de standplaatslocatie veranderingen in de openbare ruimte plaatsvinden tijdens de looptijd van de vergunning, zoekt de gemeente in overleg met de standplaatshouder naar een andere locatie.

Evaluatie

Een jaar na ingang van het nieuwe beleid, dus in 2021, wordt er een beknopte evaluatie uitgevoerd. Zo wordt er beoordeeld of de nieuwe wijze van selecteren in de praktijk haalbaar en uitvoerbaar is. Op basis van deze evaluatie kan het beleid en de selectievoorwaarden worden bijgesteld.

Lees het nieuwe standplaatsenbeleid (pdf, 1,1 MB).

 

Reacties