Frans Hals museum financieel in zwaar weer

Foto: Frans Halsmuseum - aangeleverd

College van Haarlem heeft afgelopen week de Gemeenteraad gevraagd middelen vrij te maken voor een eenmalige subsidie van 350 duizend euro plus 50 duizend voor invoering van een nieuwe CAO voor nieuwe medewerkers. Als vervolgstap wil de gemeente Haarlem samen met het museum op zoek naar structurele oplossingen voor financiële tekorten.

Eerder dit jaar gaven gemeente en museum een extern onderzoeksbureau (BMC) gezamenlijk de opdracht om de financiële problemen van het museum te onderzoeken. Ondanks goede bezoekerscijfers en hoge eigen inkomsten is de exploitatie van het museum onder druk komen te staan. Uit het onderzoek naar de exploitatie van het Frans Hals Museum trekt BMC de volgende conclusies:

  • Vergelijkbare gemeentelijke musea ontvangen per bezoeker tot wel twee maal zo veel exploitatiesubsidie van hun gemeente.
  • BMC ziet geen mogelijkheden voor substantiële kostenbesparing door, of stijging van eigen inkomsten van het museum die op korte of middellange termijn effect kunnen hebben op de behoefte aan gemeentelijke subsidie.
  • Ook ziet het onderzoekbureau geen mogelijkheden om de prestatie-eisen te verlagen, zodat de gemeentelijke subsidie en de resultaten op een lager niveau in balans zijn.
  • Volgens BMC is het tekort van het museum structureel en zal het de komende jaren licht maar gestaag toenemen als gevolg van een stijging van personeels- en kantoorkosten, die het museum niet kan vermijden.
  • Ondanks de huidige problemen met de Verweyhal, is het sluiten van Frans Hals Museum locatie Hal geen oplossing op de korte termijn. Een sluiting heeft direct effect op de inkomsten en zorgt voor een verhoging van de huisvestingskosten van Frans Hals Museum Hof.
  • De financiële exploitatie kent – los van het tekort – een wankele basis. Dat komt doordat de onderdelen tentoonstellingen, aankopen en restauraties volledig worden bekostigd met incidentele middelen van externe partijen (Beminnears, Vrienden, fondsen en derden). Toekomstige beschikbaarheid van deze middelen is onzeker.

Museum van grote waarde voor Haarlem
Wethouder cultuur Marie-Thérèse Meijs: “Het college stelt de raad voor om middelen vrij te maken voor een eenmalige aanvullende subsidie om verslechtering van de financiële situatie te voorkomen. De gemeentelijke collectie is van bijzonder grote waarde voor de stad. Voor de langere termijn gaat de gemeente onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de structurele tekorten op te lossen of te verminderen.”  De voorgenomen  invoering van de museum CAO voor nieuwe medewerkers komt in plaats van de oude gemeente CAO. Op basis van het BMC onderzoeksrapport wordt dit voorjaar, bij de komende kadernota, door de raad een besluit genomen over eventuele verdere maatregelen voor een duurzame exploitatie.

Reacties