Vijf bedrijven gesloten op Beverwijkse Bazaar na vondst muizenkeutels en -urine

Foto: Pixabay

Afgelopen zaterdag hebben meer dan 30 inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de Beverwijkse Bazaar een uitgebreide inspectie uitgevoerd, waarbij onmiddellijk 5 levensmiddelenbedrijven zijn gesloten.

In totaal werden 93 levensmiddelenbedrijven en restaurants aan een inspectie onderworpen. Aanleiding waren eerdere spoedsluitingen na muizenoverlast en signalen van vooral plaagdierenoverlast. Er werden tijdens de inspectie vele overtredingen geconstateerd. Bij 5 bedrijven waren de overtredingen zo ernstig, dat een spoedsluiting werd opgedragen.

De NVWA deelde aan 39 ondernemers een schriftelijke waarschuwing uit. In 22 gevallen was de overtreding ernstiger of was er sprake van herhaalde overtreding. In die gevallen zijn rapporten van bevindingen opgemaakt; die zullen leiden tot een bestuurlijke boete of andere sanctie. Ook werden 2 processen-verbaal opgemaakt.

De kern van de geconstateerde overtredingen was overlast van muizen: bedrijfsruimten en apparatuur waren verontreinigd door muizen en er was sprake van foutieve of ontbrekende bestrijding van muizen.

bron: NVWA, 13/02/20

Reacties