Haarlem: Wijzigingen in commissievergaderingen in april

In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus worden enkele data gewijzigd van commissievergaderingen en de commissie Beheer van april wordt afgelast.

In april zijn er de volgende wijzigingen:

  • De commissie Samenleving wordt verplaatst naar woensdag 8 april van 19.00 tot 22.00 uur.
  • De commissie Ontwikkeling wordt verplaatst naar donderdag 9 april van 17.00 tot 20.00 uur.
  • De commissie Bestuur wordt verplaatst naar woensdag 15 april van 19.30 tot 22.30 uur.
  • Er is een tweede vergadering van de commissie Ontwikkeling op donderdag 16 april van 20.00 tot 23.00 uur.
  • De commissie Beheer van april gaat niet door.

De agenda’s van de commissie Samenleving van 8 april en Ontwikkeling van 9 april worden uiterlijk dinsdag 31 maart gepubliceerd. De agenda’s worden teruggebracht naar alleen die punten die naar het oordeel van het Presidium door moeten gaan.

Inspreken kan schriftelijk

In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus geldt voor insprekers:

  • Inspreken kan alleen schriftelijk.
  • Insprekers kunnen hun bijdrage mailen naar [email protected]
  • Inspreekbijdragen worden aan het betreffende agendapunt gekoppeld.
  • De griffie zal voor u de raads- en commissieleden attenderen op de inspraakbijdrage.
  • Bij publicatie van de inspraakbijdrage wordt alleen de naam gepubliceerd op de website.

 

Reacties