Spaarne Gasthuis biedt corona-check app voor Zuid-Kennemerland, Velsen en Haarlemmermeer

Foto: Spaarne Gasthuis

Afgelopen week heeft het Spaarne Gasthuis de corona-check app voor de regio Zuid-Kennemerland, Velsen en Haarlemmermeer gelanceerd. Deze app geeft algemene informatie en educatie over het coronavirus.

Ook biedt de app online hulp bij het volgen en beoordelen van klachten die mogelijk wijzen op het coronavirus.

Op basis van ingevoerde gegevens beoordeelt een medisch team welke zorg nodig is. Ook is er op afstand contact met patiënten. De app geeft mensen houvast en helpt om in deze moeilijke tijd de druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te beperken.

Samenwerking OLVG en Spaarne Gasthuis
De corona-check app is een initiatief van het OLVG in Amsterdam. Door een nauwe samenwerking van het Spaarne Gasthuis en de huisartsen uit de regio komt de app nu ook beschikbaar voor inwoners van Zuid-Kennemerland, Velsen en de Haarlemmermeer.

Dagelijks
In de app geven deelnemers dagelijks een aantal zaken door. Het gaat om symptomen als keelpijn, neusverkoudheid, kortademigheid, temperatuur (koorts) en hoesten. Een medisch team van het Spaarne Gasthuis en huisartsen beoordeelt en volgt de ingestuurde gegevens. De RIVM-richtlijnen zijn daarbij leidend. Als er geen medische reden is voor contact, volgt binnen 48 uur een geautomatiseerd bericht. Als dat medisch noodzakelijk is wordt binnen 24 uur contact opgenomen. Mensen krijgen dan bijvoorbeeld het advies om thuis uit te zieken, of – bij ernstiger klachten – om contact op te nemen met de eigen huisarts. Buiten kantooruren wordt er als nodig een afspraak op de spoedpost gepland.

Houvast in een tijd van onzekerheid
Frans Krouwels, longarts Spaarne Gasthuis: “Veel mensen hebben twijfel bij klachten als hoesten en verkoudheid. Heb ik corona? Vorm ik mogelijk een gevaar voor anderen? Deze app stelt inwoners van onze regio in staat om op een verantwoorde manier zelf hun klachten in de gaten te houden. Het helpt om in deze moeilijke tijden de druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg waar mogelijk te beperken. Daarnaast geeft het houvast voor mensen in een tijd waarin er veel onzekerheid is. De app is nadrukkelijk geen vervanging van reguliere zorg of spoedzorg.”

Voor wie is de app?
De corona-check app is gratis beschikbaar alle inwoners van Zuid-Kennemerland, Velsen en de Haarlemmermeer. Gebruikers moeten 18 jaar of ouder zijn, een koortsthermometer hebben en een smartphone of tablet met Android versie 7 of hoger of Apple versie iOS12 of hoger.

Aanmelden voor de app kan op https://spaarnegasthuis.nl/corona-check-app.

Reacties