Nieuw ontwerp voor het Houtplein

Foto: Artist Impression, aangeleverd

Dinsdag 26 mei 2020 hebben burgemeester en wethouders het Definitief Ontwerp Herinrichting Houtplein en omgeving (DO) vastgesteld. Hiermee is een langdurig en intensief proces afgerond om de noodzakelijke opknapbeurt van het Houtplein te kunnen realiseren.

Bron gemeente: Nadat het voorlopig ontwerp in 2018 aan de stad werd voorgelegd, heeft de gemeente op veel punten wijzigingen in het ontwerp aangebracht naar aanleiding van de reacties van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Belangrijke wijzigingen

Vergeleken met het voorlopig ontwerp zijn de belangrijkste wijzigingen te vinden in de indeling en uitbreiding van groen. Zo is de rijrichting in het Wijde Geldelozepad omgedraaid, de bereikbaarheid en laden en lossen van de winkels aan het  Houtplein en de Wagenweg verbeterd en de inrichting van de Tempeliersstraat is aangepast. Verder zijn de fietsstroken aangepast en een laad- en losplaats op de Wagenweg is naar de overkant van de weg verplaatst. Ook is het plantvak onder de monumentale plataan aan de zijde van het Frederikspark 50 m2 groter gemaakt. Aan de noordkant van het Houtplein zijn losse boomspiegels samengevoegd tot een groot plantvak. Ook komt er een extra boom aan de westkant van de Tempeliersstraat.

Het DO  is op 26 mei 2020 vastgesteld door het college en staat op de agenda van de raadscommissie Beheer in juni a.s.

Hieronder Artist impression van het Houtplein na de renovatie: Het Houtplein in Haarlem na de totale herinrichting. Het Houtplein wordt als zuidelijke entree van de binnenstad een statig stadsplein met ruimte voor fietsers, wandelaars, bussen en bomen.

Voor meer informatie kijk op www.haarlem.nl/houtpleineoherinrichting/

 

 

 

Reacties