Koepad bij Ramplaankwartier van 2 tot 8 juni afgesloten wegens renovatie

Foto: Gemeente Haarlem

Dinsdag 2 juni start Staatsbosbeheer (SBB) met de renovatie van het oude Koepad tussen het Ramplaankwartier en Duinvliet. Tijdens de werkzaamheden is het pad volledig afgesloten. Het pad is onderdeel van een bekende wandel- en fietsroute tussen Haarlem, Elswout en de rest van Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Samenwerking
Herhaaldelijk hebben bewoners van de Ramplaan en de wijkraad bij de gemeente aangeklopt wanneer het Koepad verbeterd zou worden. Omdat het pad in beheer is bij Staatsbosbeheer heeft de gemeente op aandringen van de wijkraad overlegd met Staatsbosbeheer. SBB gaf aan dat het pad door de jaren heen zo slecht is geworden dat ze het op korte termijn moeten afsluiten vanwege de veiligheid.

Voor Haarlemmers en de regio
Staatsbosbeheer en de gemeente Haarlem dragen samen de kosten voor deze noodzakelijke renovatie. De gemeente betaalt mee omdat het een belangrijk pad is voor Haarlemmers. Het Ramplaanspad of Koepad is een smal schelpenpad, prachtig en landelijk gelegen in het westelijk tuinbouwgebied van gemeente Haarlem. Het fiets- en wandelpad is een noord-zuidverbinding, vormt het verlengde van de historische Ramplaan en eindigt bij het toegangshek van de verdwenen buitenplaats Duinvliet.

Het is een belangrijke recreatieve verbinding voor de regio, maar kent ook een historische oorsprong die diep geworteld is in de ontstaansgeschiedenis van het gebied.

Monumentale bomen
Bij renovatie van pad heeft SBB de uitdaging om de monumentale beuken langs het pad niet te beschadigen en de sfeer van het pad te behouden. Om deze reden wordt er gewerkt met een CO2 neutrale mix van fijn IJssel- en Maasgrind. Van dit materiaal is enkele maanden geleden een klein proefstukje aangelegd. Deze verharding van natuurlijk materiaal is water- en luchtdoorlatend en geeft een minimale druk op de wortels van de beuken. Naast de het pad zelf wordt op een aantal plekken ook de beschoeiing aan de slootkanten hersteld.

Week afgesloten
Tijdens de werkzaamheden van 2 tot 8 juni is het Koepad volledig afgesloten. Tijdens de afsluiting is er voor wandelaars een omleidingsroute via de Elswoutslaan.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen