Starters op huizenmarkt krijgen meer ruimte voor lening in Haarlem

Foto: Wim Meijer Fotografie

HAARLEM – Starters op de woningmarkt krijgen het iets makkelijker om een starterslening via de gemeente aan te vragen. Tot nu toe gold de regeling alleen bij koop van huizen tot en met 230.000 euro. Nu is dat bij huizen tot en met 310.000 euro.

(bron: NH Nieuws)

Met de starterslening kunnen huizenkopers 20 procent van het aankoopbedrag lenen via de gemeente tot een maximum van 30.000 euro. De lening is een stimulans voor jongeren die het moeilijk hebben om in te stromen in de huizenmarkt omdat de prijzen van koopwoningen erg hoog zijn.

Meer kans, maar nog altijd lastig
Met de verruiming van de regeling hebben zij meer kans om de aankoop van een woning te kunnen betalen, alhoewel je ook een bedrag van € 310.000,- in de Gemeente Haarlem flink moet zoeken om iets te vinden als we ons realiseren dat de gemiddelde verkoopprijs van een woning in Nederland momenteel ligt op € 345.000,-. Daarbij is Haarlem ook nog een keer een van de gemeenten waarvan, in het verlengde van Amsterdam, de huizenprijzen nog hoger liggen dan gemiddeld. Afgelopen maand lag de gemiddelde vraagprijs van een woning in Haarlem zelfs boven de 4 ton.

Drie jaar geen rente en aflossing
Een voordeel van de lening is dat de jongeren de eerste drie jaar geen rente of aflossing verschuldigd zijn. De voorwaarden staan vermeld op de website van de gemeente.

De lening wordt afgesloten bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Deze beslist of de lening wordt verstrekt, op basis van onder meer de hoogte van het inkomen.

Reacties