Buitenwerkseizoen IVN van start met werkdag voor vrijwilligers in natuurgebied Middenduin

Foto: Charles Duijff

IVN Zuid-Kennemerland organiseert van augustus t/m maart werkdagen en -weekenden in bijzondere natuurgebieden in Zuid-Kennemerland, en soms ook ver daar buiten! Een dag lekker buiten werken in de natuur met enthousiaste vrijwilligers te beginnen op zaterdag 8 augustus in natuurgebied Middenduin.

(foto’s: Wim Meijer en Charles Duijff)

Voor dit nieuwe seizoen staan weer een aantal mooie werkdagen op het programma in natuurgebieden zoals Leyduin, Poelpolderbos, Klooster Alverna,  Eindenhout, IJdoorn, Naaldenveld en een gezellig zaagweekend in Zuid-Limburg.

Natuurwerkdag Middenduin zaterdag 8 augustus
De eerste natuurwerkdag is dus op zaterdag 8 augustus in  natuurgebied Middenduin in Overveen.

Middenduin is een afwisselend gebied met steile boshellingen, open duin en cultuurlandschap. De variatie aan natuur en cultuurhistorie maakt Middenduin tot een prachtig wandelgebied. Inmiddels heeft het gebied zich ontwikkeld tot een gevarieerd bos met vele steile hellingen. In de bossen achter Duinlust bevindt zich nog een oude ijskelder, waar vroeger grote stukken ijs werden opgeslagen voor de bewoners van Landgoed Duinlust. Tegenwoordig slapen en overwinteren zeldzame vleermuizen in de ijskelder.Een uniek deel van Middenduin is de Zanderij: een open veld wat veel lager ligt dan de rest van het gebied, omdat hier in vanaf ong. 1850 tot 1948 zand afgegraven is. Dit zand werd gebruikt voor de stadsuitbreiding van Haarlem en Amsterdam. Rond 1948 stopte de zandwinning en werd de Zanderij gebruikt voor bollenteelt, waarvoor het veld bemest werd. Sinds 1992 werkt Staatsbosbeheer aan verschraling van de Zanderij en keert de vegetatie die hoort bij een natte duinvallei weer terug. Dankzij de lage ligging en de instroom van schoon kwelwater vind je zeldzame soorten. Vanaf het voorjaar is het genieten van heel veel bloeiende planten als bv waterviolier, rondbladig wintergroen, parnassia en de moeraswespenorchis.Middenduin pauze
De handen gaan op deze werkdag flink uit de mouwen. Dit is nodig om Middenduin meer natuurlijker en mooier te maken. De vrijwilligers gaan op verschillende plekken Amerikaanse vogelkers weghalen (stevig werk). Verder gaan ze opslag (=kleine boompjes) van abelen knippen/zagen en het uitzichtpunt weer mooi maken. Tevens gaan ze opslag weghalen op het dijkje achterin het grote voormalige bollenveld midden in Middenduin.  Een werkdag met verschillende werkzaamheden van lichte en zwaardere werkzaamheden.Deelnemers aan de natuurwerkdag moeten zelf zorgen voor werkkleding en eigen koffie/thee en lunch meenemen. Het IVN zorgt voor gereedschap, werkhandschoenen, begeleiding én lekkere vlaai bij de koffie! Verzamelen voor deze werkdag op zaterdag 8 augustus is om 9.30 uur op de parkeerplaats van Kraantje Lek, Duinlustweg 22 in Overveen. De werkdag duurt tot 15.00 uur. Informatie bij Marc van Schie, 06-22575748 en aanmelden graag via [email protected] of kijk op  www.ivn.nl/zk en bekijk alle andere werkdagen.

Reacties