Haarlem wil 6,5 miljoen investeren voor vernieuwing en verduurzaming bibliotheken

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem wil samen met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland een groot bedrag investeren in verduurzaming en vernieuwing. De bibliotheken zullen groener, duurzamer en innovatiever worden en weer helemaal klaar zijn voor de toekomst en de wensen van de Haarlemmers.

De bibliotheek heeft verschillende taken en functies. Behalve het uitlenen van boeken, bieden de verschillende vestigingen steeds meer activiteiten op het gebied van taal, educatie en digitalisering. Om deze taken goed uit te kunnen voeren is deze vernieuwing noodzakelijk.

Mensen ervaren de bibliotheek als een plek waar je makkelijk binnenstapt om te studeren, te werken, de krant te lezen en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of een drankje. Inwoners, ondernemers en organisaties krijgen een podium om activiteiten organiseren in de bibliotheek. Zo vervullen de verschillende vestigingen van de bibliotheek een belangrijke functie in de wijk. Een plek als een huiskamer waar Haarlemmers graag komen.

De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft vier vestigingen in Haarlem: in het Centrum, in Noord, Schalkwijk en Oost. Om al de activiteiten in een prettige omgeving te kunnen bieden, wil het college 6,5 miljoen euro investeren. De bibliotheek levert ook een bijdrage en werft fondsen om de vernieuwing nog beter vorm te geven. Onderhoud vindt met name plaats in de centrum vestiging. Het gebouw wordt verduurzaamd en krijgt een veel beter energielabel. De inrichting van de wijkbibliotheken wordt vernieuwd om de veranderende functie van de bibliotheek, van een “boeken- naar een mensenbibliotheek”, beter te kunnen ondersteunen. De Haarlemse bibliotheken krijgen een mooie impuls!

De commissie bespreekt de gewenste investering op donderdag 24 september a.s.

Reacties