Enorme impuls voor Europaweg Schalkwijk

Foto: Charles Duijff

De minister van BZK heeft vandaag bekend gemaakt dat op basis van het unanieme advies van de commissie Europaweg in Haarlem één van de 27 projecten is die is uitgekozen in de eerste tranche ‘Impulsregeling Woningbouwversnelling’ (totale bijdrage ruim 290 mln).

Wethouder Floor Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling): ”Dit is een enorme impuls voor Schalkwijk! Europaweg is onze grootste ontwikkelzone. Er is voor Europaweg 7,6 mln. aangevraagd. Hiermee kunnen we versneld onze ambities voor dit gebied realiseren.”

Woningtekort is de afgelopen jaar sterk toegenomen, zo ook in Haarlem. In 2019 heeft het kabinet € 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de woningbouwimpuls met als doel om versneld meer betaalbare woningen te bouwen voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. Een kans voor Haarlem om de Haarlemse ambitie van 10.000 woningen versneld te realiseren. Voor deze 1e tranche heeft Haarlem twee aanvragen ingediend: Oostpoort en Europaweg.

De zone Europaweg is een van de sleutelprojecten van de MRA. In verschillende deelprojecten binnen de zone worden minimaal 3800 woningen toegevoegd, waarbij ook diverse voorzieningen (commercieel, maatschappelijk, zorg duurzaamheid) en infraprojecten worden gerealiseerd. Het naoorlogse stadsdeel Schalkwijk krijgt hiermee een nieuwe impuls.

De Europaweg verbindt het stadsdeel Schalkwijk met de binnenstad van Haarlem en wordt in de visie omgevormd van een autoweg in een stadsstraat. Van noord naar zuid gaat het om de volgende deelprojecten: aan de kop van de Europaweg is een OV-hub gepland met aangrenzend een tweetal woningbouwprojecten van elk ca. 600 woningen. Ten zuiden daarvan ligt het complex van het Spaarne Gasthuis, dat de komende jaren vernieuwd wordt en waar 200 woningen worden toegevoegd. Weer zuidelijker ligt het project Stad tussen de bomen, waar een kantorengebied getransformeerd wordt naar 1.220 woningen, om aan de zuidkant af te sluiten met het nieuwe multifunctionele centrum van Schalkwijk waar in de eerste twee fasen ca. 1.170 woningen toegevoegd.

Oostpoort is helaas nog niet uitgekozen. Wel heeft het ministerie van BZK aangegeven dat veel aanvragen die nu als onvoldoende beoordeeld zijn, met enige aanpassingen en verdere uitwerking wel kansrijk kunnen zijn. In dat geval kan Oostpoort mee in de tweede tranche die binnenkort wordt opengesteld. Naast Oostpoort zal Haarlem dan ook Zuidwest voordragen voor de Impulsregeling.

MEER INFORMATIE

Reacties