Toneelschuur Haarlem krijgt alsnog  ontheffing voor meer dan 30 bezoekers

Foto: Google - streetview

De veiligheidsregio Kennemerland heeft de Theaterschuur in Haarlem gisteren alsnog een ontheffing gegeven op het maximum van 30 bezoekers voor de grote zaal. De instelling had door een misverstand foutieve cijfers doorgegeven, waardoor zij aanvankelijk buiten de selectie van de grote theaters en podia in de regio viel.

Inmiddels heeft de Theaterschuur de veiligheidsregio inzichtelijk kunnen maken dat de instelling wel de benodigde zaalcapaciteit en gebruiksvergunning heeft voor meer dan 300 bezoekers. Bovendien voldoet de Theaterschuur aan de voorwaarden van beluchting en hygiëne.

Niet te trappelen om ontheffing te verlenen
Voorzitter Marianne Schuurmans van de veiligheidsregio maakt zich ernstig zorgen over de besmettingscijfers van Kennemerland. “Stevige maatregelen zijn nodig om ervoor dat we het aantal besmettingen weer onder controle krijgen. Daarom zijn de aangescherpte maatregelen die begin deze week werden aangekondigd, zo snel mogelijk ingevoerd en zijn striktere handhavingsafspraken gemaakt. Ik sta niet te trappelen om instellingen een ontheffing te verlenen. Zeker in zorgelijke regio’s als de onze moeten we hierin zeer terughoudend zijn.”

Weer sluiting bij verder oplopende besmettingen
Als de besmettingen nog verder toenemen, stelt de voorzitter, zullen ook de theaters en podia die nu ontheffing hebben gekregen, weer moeten sluiten. “Nu hebben we gekeken welke instellingen een grote capaciteit bieden, met afdoende ventilatiemogelijkheden en de ruimte en het sanitair om groepsvorming in het gebouw te voorkomen. We zijn uitgegaan van grote zalen met tenminste 300 stoelen. Met de Toneelschuur in Haarlem erbij, komen we in Kennemerland nu uit op zeven instellingen die onder strenge voorwaarden alleen voor hun grote zalen ontheffing hebben gekregen. Voor de kleine zalen in deze complexen en voor de overige theaters in onze regio geldt dat zij 30 zittende bezoekers in een zaal mogen toelaten.”

Reacties