Woningcorporaties dragen in Haarlem 24 miljoen verhuurderheffing af in 2020

Foto: Pixabay

Uit technische vragen van de PvdA Haarlem blijkt dat woningcorporaties Pré Wonen, Elan Wonen en Ymere gezamenlijk 24 miljoen euro verhuurderheffing afdragen aan de staatskas in 2020.

De verhuurderheffing is een landelijke belasting die alleen wordt geheven over sociale huurwoningen en de investeringscapaciteit van woningcorporaties enorm beperkt. Indirect opgebracht door de huurders van woningcorporaties. Jaarlijks wordt er op die manier circa 1,5 miljard euro opgebracht.

De afdracht is als volgt per woningcorporatie:

  • Pré Wonen: 9,2 miljoen euro
  • Elan Wonen: 5,6 miljoen euro
  • Ymere: 9 miljoen euro

Uit recent onderzoek van economisch bureau SEO blijkt dat halvering van de verhuurderheffing snel extra werkgelegenheid oplevert, vooral in de bouw. Maar liefst 60.000 extra arbeidsjaren in vier jaar tijd op nationaal niveau.

In juli publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken haar onderzoek “Opgaven en middelen”. Uit dit onderzoek kwam het schokkende resultaat naar voren dat woningcorporaties door onder andere de verhuurderheffing maar liefst 31 miljard euro investeringscapaciteit te kort komen om hun maatschappelijke opgave te volbrengen tot 2035.

Raadslid Maarten Wiedemeijer: “Er is een stevige woningnood in Haarlem. De wachtlijst is meer dan 9 jaar voor een sociale huurwoning. Daarom moet het aantal sociale huurwoningen flink toenemen en daarom bouwen we tot 2025 10.000 woningen waarvan 40% sociale huur en 40% in het middensegment. Om deze doelen te bereiken is het jaarlijks innen van bijna 24 miljoen euro verhuurderheffing door het Rijk volstrekt onaanvaardbaar. De PvdA wil dan ook dat dit zo snel mogelijk wordt afgeschaft en zit zich hier landelijk voor in, waar het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Alle Haarlemmers moeten zeker kunnen zijn van een betaalbare woning!”

Reacties