Woonzorgvoorziening kwetsbare daklozen stapje dichterbij

Foto: Pixabay

Om in onze samenleving een woonplek te vinden voor een kwetsbare groep mensen die dakloos is en door meerdere oorzaken niet meer in staat zal zijn zelfstandig te functioneren, is best een uitdaging. ‘Toch zijn we met onze zoektocht naar locaties voor Skaeve Huse en Domus(Plus) weer een stap verder,’ aldus wethouder Marie-Thérèse Meijs.

Bron gemeente Haarlem:

Ook deze kwetsbare daklozen horen bij onze maatschappij en verdienen een veilige plek.’

Domus (Plus) is een beschermde woonvorm waar 24 mensen wonen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking, die anders dakloos zijn en op straat rondzwerven. In een Domus (Plus) krijgen de bewoners langdurige ondersteuning en dagbesteding. Er is 24 uur per dag begeleiding en toezicht aanwezig. Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Bij Skaeve Huse is sprake van beperkte begeleiding, met name gericht op beheer en handhaving.

De juiste zorg

Wethouder Marie-Thérèse Meijs (Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Wonen en Cultuur): “Het is belangrijk om Skaeve Huse en Domus(Plus) van de grond te krijgen; een veilige plek voor mensen die nergens anders naartoe kunnen. Want – zo blijkt uit onderzoek – wanneer je zorgt voor de juiste voorzieningen op de juiste plek, wordt het overlast gevende gedrag vaak minder en daarmee ook de overlast. Het is dus van groot maatschappelijk belang dat we deze relatief kleine groep mensen een veilige plek bieden. Een eindstation waar ze de rest van hun leven kunnen blijven. Nu vangen we kwetsbare daklozen op in voorzieningen als
Velserpoort in Noord en in de Wilhelminastraat. Verre van ideaal omdat deze voorzieningen niet zijn toegerust op het bieden van de juiste zorg voor deze groep mensen. Zonder de juiste woonvoorziening en zorg creëren we meer problemen.”

Locatie-onderzoek

De gemeente voerde een locatie-onderzoek uit en het is de bedoeling om in de eerste helft van 2021 te weten of er een geschikte plek in de stad is. Er wordt gezocht naar een plek voor Domus(Plus) en een andere plek voor een project Skeave Huse met maximaal 6 wooneenheden. Eerder is inwoners van Haarlem gevraagd om zelf met ideeën te komen voor mogelijke locaties. Henk Esselink, beleidsadviseur Maatschappelijke Ondersteuning. “Al de aangedragen locaties, meer dan zestig, zijn zorgvuldig onder de loep genomen en getoetst aan de vooraf
opgestelde lijst met criteria. De gemeenteraad heeft deze lijst vastgesteld. Punten als veiligheid, afstand tot bewoning, scholen en de staat van een terrein, die we uiterst serieus hebben genomen.” Zo bleef uiteindelijk een lijst met zes kansrijke plekken over. Deze zes locaties blijven geheim totdat de gemeenteraad, naar verwachting eind oktober, een besluit neemt voor welke van deze zes kansrijke locaties vervolgonderzoek wordt gedaan. Voor die locaties wordt vervolgens de inbreng gevraagd van betrokken wijkraden, inwoners en bedrijven uit de (directe) omgeving. Op basis van die inbreng kan de raad een definitieve keuze maken voor de meest geschikte locatie voor een Domus(Plus) en voor Skaeve Huse.

Reacties