Milieuzone in Haarlem voor dieselvrachtwagens

Foto: Pixabay

Vanaf 1 januari 2022 geen oude vervuilende dieselvrachtwagens meer in centrum en omliggende wijken

Haarlem zet stappen richting een milieuzone, hiermee wil de gemeente de verkeersuitstoot verlagen om zo te zorgen voor een gezondere lucht voor inwoners en bij te dragen aan een beperking van het klimaateffect. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier op 27 oktober een ontwerpbesluit over genomen. De inspraakperiode voor dit besluit is gestart.

De milieuzone wordt vanaf 1 januari 2022 ingevoerd in het centrum en omliggende wijken (het ‘Centraal Stedelijk Gebied’), dieselvrachtwagens mogen dan alleen nog in de milieuzone rijden als ze voldoen aan emissieklasse 6. De wens is om dit in 2025 om te zetten in een nul-emissiezone voor vracht- en bestelwagens.

Inspraakperiode
De inspraakperiode loopt tot 18 december, tijdens deze periode kan iedereen het besluit bekijken. Ook kan iedereen een zienswijze indienen, oftewel een bezwaar maken tegen onderdelen uit het plan.

Het besluit is in te zien op haarlem.nl/milieuzone. De nota en een kaart met de grenzen van de zone zijn ook in te zien in de Publiekshal aan de Zijlvest 39. Gezien de huidige coronamaatregelen vraagt de gemeente een ieder om de stukken, zo mogelijk, online in te zien.

Heeft u vragen?
Op woensdag 25 november organiseert de gemeente tussen 19.00 en 20.30 uur een online informatiebijeenkomst. Hierin wordt het besluit toegelicht en is er gelegenheid om met de gemeente van gedachten te wisselen en vragen te stellen hierover. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar [email protected] , u ontvangt dan een link naar de bijeenkomst.

Reacties