College Haarlem stelt nieuw voorlopig ontwerp vast voor Dreefzicht in de Haarlemmerhout

Foto: Charles Duijff

Nadat vorig jaar commotie was ontstaan over het plan voor de herinrichting van de openbare ruimte rondom Dreefzicht, is het college opnieuw in gesprek gegaan met betrokken partijen, waaronder omwonenden en stakeholders.

Bron gemeente Haarlem:

Ook de eigenaar van Dreefzicht is hierbij betrokken. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het ontwerp dat samen met de betrokkenen tot stand is gekomen en dat het college nu ter informatie naar de commissie Beheer van de gemeenteraad stuurt.

De belangrijkste aanpassingen binnen het plan zijn dat er geen grond wordt geruild met de eigenaar van Dreefzicht, in de Haarlemmerhout zelf geen bomen verdwijnen en het gebied groener wordt met extra bomen, hagen en struiken. Ook een aantal bestaande parkeerplaatsen langs de Fonteinlaan en de Koningin Wilhelminalaan vervallen ten gunste van groen en bomen. De historische as en de oude Lindelaan (huidige fietspad) worden aangevuld met vijf nieuwe lindes. De rijbaan die van de stad naar het bos loopt, is smaller. Er komt dus minder steen en meer groen.

Het voorlopig ontwerp wordt na bespreking in de commissie Beheer ter inzage gelegd gedurende een periode van zes weken. Belanghebbenden ontvangen informatie over de inspraakprocedure. Na verwerking van de reacties uit de inspraak wordt het definitief ontwerp vastgesteld. De verwachting is dat de uitvoering van het ontwerp dan in het derde kwartaal 2021 kan starten.

Reacties