PWN werkt aan toekomst Noordduinen Zandvoort

Foto: PWN

Tussen januari en maart 2021 vinden werkzaamheden plaats in de ‘Noordduinen’ in Zandvoort. Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN gaat het gebied een handje helpen om weer sterk en gezond te worden zodat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van dit unieke stukje Zandvoort.

Typisch zeedorpenlandschap
Noordduinen kenmerkt zich als een typisch ‘zeedorpenlandschap’ met bijbehorende bijzondere natuur en cultuurhistorische waarde. De natuur bestaat voornamelijk uit kalkrijke duinen met een afwisselende begroeiing van grasland, struweel, open zand plekken en landjes. De graslanden in het gebied kenmerken zich door typische soorten zoals allerlei soorten silenes, stekelig loogkruid, smal vlieszaad, duin salomonszegel, duinsterretje, zeepkruid en hemelsleutel. In de Noordduinen zijn ook diverse oude aardappellandjes te vinden. Sommige zijn dichtgegroeid met struweel maar andere worden nog regelmatig bewerkt en zijn een deel van de tijd begroeid met soorten zoals akkerdistel, teunisbloem, harig wilgenroosje en zandkool.

Werkzaamheden
De Noordduinen in Zandvoort is een waardevol gebied. Maar woekerende exoten, restanten van de voormalige locatie camping de Duinrand en vervallen hekwerken en sluippaden vragen om een grondige opknapbeurt van het gebied. Wat wordt aangepakt in het gebied:

Hekwerk
Hekken die niet meer nodig zijn, worden verwijderd. Bestaande hekken worden vervangen door stevig schapengaas met een hoogte van 1.25 meter. Op een aantal plaatsen worden nieuwe hekwerken geplaatst. Het gebied is en blijft toegankelijk via de officiële paden. In het zuidelijk deel mogen honden los. De grens van het hondenlosloopgebied wordt duidelijker door de plaatsing van de nieuwe hekken. De sluippaden door het gebied, met name vanaf de boulevard, worden ook afgesloten met nieuw hekwerk.Restanten camping
Onder invloed van de wind verstuift het zand en komen op sommige plekken restanten van puin en vuil van voormalige locatie van camping de Duinrand naar de oppervlakte. Die restanten worden nu netjes opgeruimd.

Exoten
Op een aantal plekken zijn overblijfselen te vinden van de voormalige tuintjes van de camping, zoals coniferen en jeneverbessen. Deze worden afgezaagd om verdere verspreiding te voorkomen. Sommige andere soorten zoals rimpelroos, mahonie, yucca en Chinese bruidsluier overwoekeren de soorten die juist in het duin thuishoren. We noemen dit invasieve exoten. Deze worden gerooid en de wortels worden gezeefd om opnieuw uitlopen te voorkomen. Op een deel van de plaatsen waar de invasieve exoten worden weggehaald ontstaan stuifkuilen die kenmerkend zijn voor het landschap en bovendien verzuring van de bodem tegengaan waardoor het duin minder snel dichtgroeit.

Het werk wordt zoveel mogelijk met klein materieel via bestaande paden uitgevoerd om schade te voorkomen. Enige overlast kan helaas niet voorkomen worden. Door de werkzaamheden kunnen bestaande paden tijdelijk wat breder worden. PWN verwacht dat dit beeld weer snel hersteld. Afronding van de werkzaamheden is uiterlijk in maart 2021.

Reacties