Elan Wonen verkoopt Teylers Hofje aan Vereniging Hendrick de Keyser

Foto: Charles Duijff

Met ingang van 29 december 2020 heeft Elan Wonen het Teylers Hofje verkocht aan Vereniging Hendrick de Keyser. Elan Wonen was sinds 2010 eigenaar en beheerder van dit Haarlemse hofje.

Bron Elan Wonen:

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich, zonder winstoogmerk, in voor het behoud van historisch belangrijke panden in Nederland. Zij is specialist in het onderhouden en exploiteren van monumentale panden en is de grootste hofjeseigenaar van Nederland.

Elan Wonen

Marieke Heilbron, directeur-bestuurder van Elan Wonen: “Wij hebben de afgelopen tien jaar met veel trots en plezier voor het Teylers Hofje gezorgd. Maar nu is het moment gekomen dat de toekomst van het hofje beter door een andere partij gewaarborgd kan worden. Een uniek complex als het Teylers Hofje vergt namelijk specifieke kennis en ervaring als het gaat om beheer, restauratie en onderhoud. We zijn ervan overtuigd dat Vereniging Hendrick de Keyser uiteindelijk hier de meer deskundige partij voor is.”Vereniging Hendrick de Keyser

Carlo Huijts, directeur van Vereniging Hendrick de Keyser: “We zijn zeer verheugd om eigenaar van het Teylers Hofje te mogen zijn. Als grootste hofjeseigenaar van Nederland past het Teylers Hofje uitstekend bij ons bezit. Onze insteek is om rijksmonumenten, zoals het hofje, voor de eeuwigheid in hun oorspronkelijke staat te behouden. We zorgen dat het hofje wordt voorbereid op de toekomst, binnen het gedachtegoed van Pieter Teyler.”

Teylers Stichting

Teylers Stichting is opgericht in 1778 na het overlijden van Pieter Teyler en het Hofje is kort daarna in opdracht van de Teylers stichting gebouwd. Niels Teves, één van de huidige directeuren van de Teylers Stichting: “Wij willen Elan Wonen danken voor de afgelopen tien jaar waarin zij het hofje heeft beheerd binnen de afspraken die destijds zijn gemaakt. We begrijpen dat het nu tijd is om het hofje over te dragen aan een deskundige partij in historisch erfgoed. Met Vereniging Hendrick de Keyser zijn we ervan overtuigd dat het hofje een mooie toekomst tegemoet gaat waarbij het gedachtegoed van Pieter Teyler veilig is. We zijn verheugd dat de nieuwe eigenaar deze ten volle onderschrijft en onze rechten respecteert.”

De huidige en toekomstige bewoonsters van het Teylers Hofje kunnen onder dezelfde voorwaarden als nu in het Hofje wonen. De huisjes van het Teylers Hofje blijven, conform de testamentaire bepalingen van Pieter Teyler, verhuurd worden aan alleenstaande vrouwen van 50 jaar en ouder met een bescheiden inkomen.

Reacties