Ontwerp openbare ruimte Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6-8 definitief

Foto: Charles Duijff

Het definitief ontwerp van de openbare ruimte Slachthuisbuurt Zuidstrook blok 6-8 in Haarlem Oost is vastgesteld door het college van B en W.

Het ontwerp kunt u terugvinden op de besluitenlijst van 9 februari 2021 bij agendapunt 13. Hier vindt u ook de inspraaknotitie met de antwoorden op de reacties die de gemeente tijdens de inspraakperiode heeft ontvangen. In de Ontwerptoelichting bij dit agendapunt ziet u hoe de openbare ruimte wordt ingericht.

Er komen 44 bomen, zoals de Japanse notenboom en de Finse meelbes. Dit is exclusief kleinere bomen en struiken die worden geplaatst. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de herplantplicht.

Er is rekening gehouden met de afwatering in het gebied. Zo worden er wadi’s geplaatst, een buffer voor het regenwater. Deze zijn er ook om bloemrijk gras, vaste planten en bomen in te laten groeien.

Naar aanleiding van de inspraakreacties zijn er nog banken en prullenbakken in het ontwerp opgenomen en zijn de locaties voor ondergrondse containers aangepast.

Alle voorbereidingen zijn nu afgerond. De sloopwerkzaamheden starten het 2e kwartaal van 2021. De bouw van de woningen start het derde kwartaal. De verwachte oplevering is het eerste kwartaal van 2023.

Meer informatie staat op Slachthuisbuurt Zuidstrook – Gemeente Haarlem

Reacties