Het leerbedrijf Ecosol staat voor maatwerk, betrokkenheid, talentontwikkeling, kennis en succes

Foto:

Website Ecosol: Ondanks de beperkingen van Corona staan wij nog steeds voor je klaar: op locatie, online, telefonisch en per mail. De meeste van onze locaties zijn in aangepaste vorm open en de sommige activiteiten vinden op aangepaste wijze nog plaats.

Foto’s Charles Duijff

Bij een wandeling door het Schoterbos bracht ik een kort bezoek aan Posthuis Schoterbos en de aangrenzende De Schotertuin van leerbedrijf Ecosol. (websitelink onderaan). Vanwege corona is de tuin gesloten voor publiek, maar wel toegankelijk voor dagbesteding t.b.v. enkele personen.De natuurlijke omgeving toont, evenals het gehele Schoterbos, iets minder kleurrijk deze periode van het jaar. Dat is natuurlijk wel anders in het lente- en zomerseizoen. Ik trof er in elk geval een kleurijk gezelschap, waardoor ik zeer vriendelijk werd ontvangen. Ook het gebouwtje bij de entree toont kleurrijkIk trof er ook kleurrijke kunstBron Ecosol….regels Corona:

Per 8 februari zijn onze peuterspeelscholen, speeltuinen en Ecosol-werkplaatsen voor dagbesteding open. De buurt- en jongerencentra zijn op inschrijving geopend om je even “terug te kunnen trekken”, rustig te kunnen werken, je huiswerk te kunnen doen of gewoon even helemaal niets. Sportschool De Hagedis blijft voorlopig gesloten.

Zodra er meer bekend is over de verdere opening van locaties of opstart van activiteiten zal deze informatie op de website worden geplaatst.

Mocht je een hulpvraag hebben, dan is er de Altijd Contact-lijn, 0888 555 195 waar je ook terecht kunt. Of neem voor vragen contact op met (de contactpersoon van) jouw activiteit of locatie.

Ecologisch Sociaal

Sinds 1990 staat EcoSol voor maatwerk, betrokkenheid, talentontwikkeling, kennis en succes. Voor ons is het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om deel te nemen aan de maatschappij.

Wat wil je? Wat kan je? Waar zit je talent?

EcoSol stelt de deelnemers voorop en alle trajecten zijn dan ook maatwerk. Wij bieden dagbesteding, re-integratie, scholing, leer –en werktrajecten aan mensen met een psychiatrische achtergrond, psychosociale problematiek, een verslavingsachtergrond, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Het groene tintje van EcoSol

Wanneer we terug in de tijd gaan, zien we dat het huidige EcoSol is voortgekomen uit het project ’t Groene Hart, de Wijknatuurtuin in Haarlem. Het is gebleken dat natuurlijke omgevingsfactoren in belangrijke mate bijdragen aan het welbevinden van wijkbewoners waardoor zij actief willen deelnemen aan hun woonomgeving. Kortom, participatie.

Ecosol Leerbedrijven

EcoSol biedt maatwerk. Wat jij wilt en kunt staat centraal.
Op 6 locaties in Haarlem bieden wij ondersteuning aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wordt voorkomen dat deze mensen in een sociaal isolement terecht komen. Door ervaring hebben we gezien dat werken in de natuur een heilzame werking kan hebben op mensen, die wat meer kwetsbaar zijn.

Websitelink Schotertuin, klik op home

Home

De website van Ecosol is gelet op het bovenstaande zeker het bezoeken waard…. Klik ook hier op Home

HOME

 

ZIE OOK

Opknappen Schoterbos: o.a. fiets- en voetpaden, groen en speelmogelijkheden worden aangepakt

Reacties