Opknappen Schoterbos: o.a. fiets- en voetpaden, groen en speelmogelijkheden worden aangepakt

Foto: Charles Duijff

In de eerste fase van het project is al een gedeelte van het Schoterbos opgeknapt. Nu is het andere deel van het park aan de beurt. Onder andere de fiets- en voetpaden, het groen en speelplaatsen worden aangepakt. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Oosterhof Holman.

Foto’s Charles Duijff, tekst Charles Duijff/gemeente Haarlem

Hoewel de natuur er nog niet erg kleurrijk uitziet, vond ik het toch een verademing een heerlijk stuk te wandelen door het Schoterbos Bron gemeente:

Halverwege februari werden de voorbereidende werkzaamheden gestart: het groot onderhoud aan het groen in het park. Dit houdt in het kappen van een aantal bomen en het uitdunnen van groen in het kader van het onderhoud (kapvergunning).
Er zijn/worden bomen verwijderd met een matige of slechte conditie zodat andere bomen met een goede conditie beter kunnen groeien. De kap- en uitdunwerkzaamheden vinden plaats in de periode voor 15 maart

Dit in verband met het broedseizoen en in overleg met natuurdeskundigen. In het komende plantseizoen (2021/2022) worden er nieuwe bomen en struiken geplant in het park.

Definitief ontwerp vastgesteld

Op basis van wensen van gebruikers, bewoners en organisaties in en om het Schoterbos is een voorlopig ontwerp gemaakt. U kon vorig jaar een officiële reactie (een zienswijze) geven tijdens de zogenoemde inspraakperiode van donderdag 5 maart tot en met donderdag 16 april 2020. De gemeente ontving 35 reacties. Na beoordeling van alle ingediende zienswijzen is het definitief ontwerp opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp vastgesteld op dinsdag 26 mei 2020. Bekijk het definitief ontwerp vervolgfase (onder agendapunt 12).

Veel reacties gingen over het gebrek aan bankjes in het centrum van het huidige park, de veiligheid (kruising fietspaden, voetpaden en hondenlosloopgebied), de aansluiting van de fietsroutes op de omgeving, de wateroverlast en de speelmogelijkheden. Er waren ook veel positieve opmerkingen over het resultaat van het groot onderhoud tot nu toe.

In het definitief ontwerp zijn in het centrum van het park op zowel zonnige als beschutte plaatsen bankjes toegevoegd. De kruising van de fietspaden wordt zodanig aangepast dat duidelijk is wie er voorrang heeft. In de vervolgfase wordt de nog plaatselijk aanwezige wateroverlast aangepakt. De wensen voor natuurlijk spelen en het soort trimtoestellen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Hieronder een speellocatieHet Schoterbos grenst aan de Jan Gijzenkade. Er is één ding wat ik nooit zou willen missen….vissen (zelfs in de Jan Gijzenkade)De Jan GijzenkadeWanneer je het over vissen hebt…op de Jan Gijzenkade nabij de Generaal Spoorlaan word je uitermate vriendelijk begroet met HAAAIIHieronder, in willekeurige volgorde wat foto’s van het Schoterbos Zie voor meer info Website gemeente Haarlem

ZIE OOK

Het leerbedrijf Ecosol staat voor maatwerk, betrokkenheid, talentontwikkeling, kennis en succes

Reacties