Betoging voor humaan vluchtelingenbeleid op Grote Markt

Foto: Charles Duijff

Het Comité Vluchtelingenkinderen Haarlem organiseerde in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen met toestemming een betoging op de Haarlemse Grote Markt.

De betoging werd corona-proof georganiseerd zijn en was niet gebonden aan een politieke partij.

Sprekers waren Erik van Muiswinkel, cabaretier, Stadspredikant Tom de Haan, de Syrische statushoudster Maanaas Naajaar en haar moeder.

Hieronder Erik van MuiswinkelDe Grote Markt bood voldoende ruimte aan enkele tientallen betogers. De Haarlemse actievoerders zullen het vuur op 12 maart doorgeven aan Hoofddorp.

De actievoerders vragen:

• Spoedige overname van 500 onbegeleide minderjarigen en andere kwetsbaren uit de kampen in Griekenland.
• Overname van jaarlijks 5000 erkende VN-vluchtelingen uit crisisgebieden.
• Een gulle voortrekkersrol voor Nederland in het migratiebeleid van de EU

Hieronder stadspredikant Tom de Haan De Haarlemse bijeenkomst past in de landelijke actie ‘’Lopend Vuur’’. In meer dan veertig plaatsen in Nederland worden tussen 1 en 16 maart wakes en betogingen gehouden, uitlopend op een landelijke wake in Den Haag, op 16 maart. Hieronder de Syrische statushoudster Maanaas Naajaar en haar moeder Het organiserend comité in Haarlem heeft in mei en juni 2020 meermalen ruim bezochte stille betogingen gehouden voor de overkomst van 500 vluchtelingenkinderen uit Griekenland naar Nederland Zie ook de website ‘Lopend Vuur’

 

Reacties