Renske Leijten volgt tellen briefstemmen: “Kijken wat mis- en goed gaat”

Foto: NH Nieuws

HAARLEM – Tweedekamerlid Renske Leijten (SP) was vanochtend aanwezig bij het tellen van de briefstemmen in het stadskantoor Zijlpoort, oftewel het oude postkantoor aan de Gedempte Oude Gracht.

Bron NH Nieuws:

Daar werden stapels briefstemmen uitgepakt, gesorteerd op stemkeuze en vervolgens geteld. “We dachten vooraf dat briefstemmen te risicovol zou zijn. Maar nu het zover is, vind ik het belangrijk om een beetje inzicht te hebben in ‘wat betekent dat nou'”, vertelt Leijten.

Leijten, ook bekend als de drijvende kracht achter de onthulling van de Toeslagenaffaire, is voorzitter van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven. De commissie brengt, onder andere, verslag uit over het verloop van de verkiezingen en kijkt of er geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden of dat er praktische zaken voor verbetering vatbaar zijn. “Alles is anders door corona en het briefstemmen kan een extra risico zijn. Ik wil gewoon het proces zien van het tellen. Kijken wat er mis gaat en wat er goed gaat. Er zitten best wel veel handelingen in. Maar ik heb groot vertrouwen in de mensen en de processen die er zijn.”

Stemmen toch geldig

Dinsdag werd bekend dat er landelijke problemen waren met het briefstemmen. Om de stem anoniem te houden moesten de stempas en het stembiljet in specifieke, aparte enveloppen worden opgeborgen, maar wel in hetzelfde pakketje worden verstuurd. In veel gevallen zaten de stempas en het stembiljet in de verkeerde envelop of juist samen in een envelop. Daarmee was de stem eigenlijk ongeldig en zouden veel stemmen verloren gaan. Daarom is besloten om deze stemmen toch goed te keuren. Een pakketje met alleen een stembiljet of stempas is niet geldig.

Dat het stemmen per post op grote schaal is misgegaan, verbaast Leijten niet. “Er was al een pilot gedraaid, die liet zien wat er allemaal niet goed ging. Maar toen waren alle stembiljetten al gedrukt.” Naast de verwarring over de enveloppen werden ook stembiljetten met een andere kleur dan rood ingevuld. Ook daarvan is besloten om die stemmen mee te tellen.Blijvertje

Of het briefstemmen een blijvertje is, is nog maar de vraag, volgens Leijten. “Veel 70-plussers vonden het briefstemmen heel fijn, veel gingen toch liever naar het stembureau. ¬†Uiteindelijk moeten we achteraf bekijken hoe het gegaan is. We krijgen toch best nog veel berichten dat stemmen ongeldig zijn. Er is altijd een bepaalde hoeveelheid ongeldig, maar we moeten in de evaluatie bekijken of dat aantal hoger is dan normaal.”

Zie ook info op website mediapartner NH Nieuws

Reacties