Voortgang bouw Sporthal Haarlem noord 22 maart 2021

Foto: Charles Duijff

Regelmatig houdt de redactie van Nieuws.nl de voortgang bij van de bouw van een nieuwe sporthal in Haarlem noord. Recent werd de betonnen vloer gestort van de toekomstige fietsenstalling.

Foto’s Charles Duijff

Inmiddels is een aanvang gemaakt met het storten van betonnen wanden en pilaren voor de volgende etage. Op onderstaande foto’s is de voortgang te zien. Teneinde de afzonderlijke bouwlocaties goed te kunnen bereiken zijn metalen trappen aangebracht De sporthal wordt verbonden met het schoolcomplex van ‘Het Schooter’ Hieronder enkele afbeeldingen van ‘Het Schoter’ WORDT VERVOLGD

Reacties