Plaza West bouwproject, voortgang per donderdag 25 maart 2021

Ten oosten van de spoorlijn Haarlem Leiden verrijst grenzend aan de Westergracht Plaza West, een bouwproject met nieuwe woningen en bedrijven. De wijk staat bekend als het Houtvaartkwartier. In dit artikel de voortgang van de ontwikkelzone Zuidwest per donderdag 25 maart.

Tekst en foto’s Charles Duijff

Op de bouwstrook langs de spoorbaan was vroeger een rancheergebied. Ik woonde van 1953 tot 1970 in de paralel aan de spoorbaan gelegen Van ’t Hoffstraat en speelde in de jaren 50 op dat terrein en als we de kans kregen klommen we op een stoomlocomotief, die er toen nog stonden geparkeerd. Hieronder de spoorwegovergang aan de Westergracht, foto Noord Hollands ArchiefBron Haarlem nu: Het goederenemplacement uit 1904 van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij bevatte een goederenloods waar de goederen tussen spoorwagens en paard-en-wagens of zoals hier vrachtauto’s konden worden uitgewisseld. De firma Van Gend en Loos is jaren de betrouwbare partner in het wegvervoer geweest (foto NH Archief)Hoe anders ziet alles er nu uit…..

Hieronder een infofilmpje over de ontwikkelzone Zuid West

Een ontwikkelzone ‘that’s where the ACTION is’Hieronder enkele afbeeldingen van de situatie op 25 maart 2021 De Westergracht Nieuwe nog te betrekken appartementen kijken in oostelijke richting uit over de sportvelden aan de Van Oosten de Bruijnstraat en de trotse Kathedrale Basiliek Sint Bavo  Eerdere foto (maart 2019) genomen vanaf de Bavo, toen de toenmalige parkeerplaats naast de spoorbaan nog niet was bebouwd….

Reacties