Inspraak concept Huisvestingsverordening 2022 van start

Foto: Charles Duijff

In Haarlem en omstreken is sprake van een tekort aan (betaalbare) woonruimte. In de Huisvestingsverordening staan de regels voor oa de verdeling van (betaalbare) huurwoningen, (bouwkundig) splitsen en toeristische verhuur. De huidige verordening loopt af en daarom is een nieuwe verordening opgesteld.

Bron gemeente:

De regels van de bestaande Huisvestingsverordening worden grotendeels overgenomen. Voor het (bouwkundig) splitsen van woningen worden in heel Haarlem de regels aangescherpt. Omdat Haarlem onderdeel is van de woningmarktregio Zuid-Kennemerland/IJmond en meedoet aan een regionaal woonruimteverdeelsysteem, is de concept verordening regionaal afgestemd met gemeenten en corporaties. Dit geeft duidelijkheid aan alle woningzoekenden in de regio. Toch is de Haarlemse verordening op een aantal punten anders. Zo staat in de Haarlemse concept-verordening:
– een mogelijkheid om voorrang te verlenen aan mensen die werken in de zorg of het onderwijs
– een urgentiecategorie voor kwetsbare Haarlemmers die begeleiding bij zelfstandig wonen nodig hebben
– een voorrangscategorie voor mensen met een licht verhuisadvies op basis van een wmo-indicatie (bijvoorbeeld voor gelijkvloerse woningen).

Bouwkundig splitsen en toeristische verhuur

In de Huisvestingsverordening staan regels en voorwaarden voor het verbouwen van een woning naar meerdere appartementen (woningvormen), het omzetten van een woning naar kamerverhuur (omzetten) en het juridisch splitsen van een kadastraal recht (kadastraal splitsen). In de concept verordening wordt strengere regelgeving voorgesteld voor heel Haarlem voor het (bouwkundig) splitsen van woningen. Ook staan ook de regels voor toeristische verhuur van woonruimte in de verordening. Dezeregels zijn er om te voorkomen dat woonruimte permanent kan worden verhuurd aan toeristen.

Het college van B en W heeft het concept van de Huisvestingsverordening Zuid- Kennemerland/IJmond: Haarlem 2022 vrijgegeven voor inspraak. De stukken zijn te raadplegen op de website van de gemeente Haarlem. De inspraak loopt tot 27 oktober. Na 6 weken worden alle reacties verzameld en (zo nodig) verwerkt in de definitieve verordening.

Eind december buigt de gemeenteraad zich over de definitieve verordening.

Voor meer informatie kijk op: website gemeente

Reacties