Gemeente: donderdag 13 januari 2022 twee commissievergaderingen

Foto: Charles Duijff

Donderdag 13 januari zijn er twee commissievergaderingen. In de commissie ontwikkeling staan onder andere de het vaststellen van de startnotitie erfgoednota Haarlem en het vaststellen van beleid zonne-energie in beschermde stadsgezichten en op monumenten op de agenda.

Bij de commissie samenleving staan onder andere het vaststellen van de startnotitie Domus Plus aan de Nieuweweg 2, het regionaal kader opvang wonen en herstel 2022-2027, het oprichten gemeenschappelijk orgaan beschermd wonen en de verwervingsstrategie voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvangop de agenda

De agenda van de commissie ontwikkeling (begint om 18.30 uur)
De agenda van de commissie samenleving (begint om 17.10 uur)

Voorafgaand aan raads- en commissievergaderingen is om 16.30 uur het vragenuurtje. Raadsleden kunnen dan allerhande vragen stellen aan het college. De vragen voor het vragenuur vindt u hier

 

Reacties

Cookieinstellingen