Posthuis Zaanenpark: dé ontmoetingsplek van, door en voor de buurt

Foto: Google Maps

Stichting Posthuis Zaanenpark (PHZP) en de gemeente Haarlem zetten een volgende stap in de herbouw en exploitatie van het Posthuis in het Zaanenpark door het Posthuis niet alleen door de buurt te laten herbouwen, maar ook het eigendomsrecht aan de stichting te geven.

Zo kan het Posthuis een maatschappelijke plek worden van betekenis door, met en voor de buurt. Dit is het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenteraad van Haarlem.

Een mooier pand door inzet uit de buurt

‘Op 9 mei 2020 brak er brand uit in het Posthuis. Na de schok zijn direct veel helpende handen toegestoken uit de buurt. Zo ontstond het idee dat de Stichting het pand passender, duurzamer en beter te exploiteren terug kon bouwen dan als de gemeente dat zelf zou doen. Met alle kennis, fantastische hulp en inzet uit de wijk kan er een pand van, voor en door de buurt worden gebouwd’, aldus Henk Jansma, voorzitter van Stichting PHZP.

Met dit idee in het achterhoofd heeft de gemeenteraad begin 2021 in een besluit vastgelegd dat de herbouw van het Posthuis door de Stichting het Posthuis kon worden gedaan. Waarbij de verzekeringsuitkering (circa 350.000 euro) bestemd werd voor de vernieuwing.

Samenwerkingsovereenkomst

‘Bewoners zijn met dit besluit aan de slag gegaan in samenwerking met de gemeente. Het was een zoektocht. Want hoe doe je dat: herbouw van het pand door de buurt, en niet door de eigenaar (de gemeente) te laten doen? Met elkaar is in een werkgroep onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van het initiatief voor herbouw. Uitkomst van deze co-creatie is een samenwerkingsovereenkomst’,
aldus Jur Botter, onder andere wethouder Vastgoed en

Nieuwe Democratie.

Stichting PHZP neemt de taken en risico’s van de gemeente over voor de herbouw van het Posthuis en neemt na herbouw het beheer en de exploitatie van het nieuwe Posthuis volledig op zich. Daarnaast legt Stichting PHZP eigen kennis, middelen en geld in, wat zij door crowdfunding uit de buurt en fondsen bij elkaar verzamelen. Stichting PHZP verkrijgt het economisch eigendom van het herbouwde pand tegen symbolische waarde. De grond blijftvan de gemeente Haarlem en daarover betaalt de stichting erfpacht. De bestemming van het pand blijft maatschappelijk en blijft dus gericht op welzijn, ontmoeting en verbinding, zonder commercieel belang. Daarnaast heeft de gemeente het recht van terugkoop van het Posthuis tegen de waarde waar het nu mee wordt overgedragen, mocht de stichting niet aan haar verplichtingen kunnen voldoen.

Grote waardering van de wethouder.

Dit besluit wordt aan de gemeenteraad ter finale goedkeuring voorgelegd. De Wethouder: ‘Op deze wijze blijft het maatschappelijke belang van deze plek in de wijk gewaarborgd. Bewoners zorgen ervoor dat het hún plek wordt. Goed voor de buurt waar in de toekomst ook veranderingen gepland staan. Zeggenschap over het Posthuis in de wijk zelf leggen is steeds het uitgangspunt geweest. Dat past mooi bij het programma Nieuwe Democratie, waar we een paar jaar geleden mee zijn gestart. Dit is zo’n voorbeeld waarbij inwoners de uitdaging aangaan en de gemeente zelf challengen’ stelt wethouder Jur Botter. Nog los hiervan spreek ik mijn grote waardering uit voor de vrijwillige inzet van al deze buurtbewoners. ‘

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen