Oproep gemeenteraad om vrachtwagenverbod woonwijken, te beginnen met de Pijlslaan

Foto: Charles Duijff

Vrijdag 3 juni 2022 was er weer een dodehoekongeval te betreuren op het kruispunt Leidsevaart – Pijlslaan. Een fietser kwam in botsing met een afslaande vrachtwagen-oplegger-combinatie.

Bron: Fietsersbond

Dit ongeval had voorkomen kunnen worden door een inrijdverbod voor vrachtwagens. Inrijdverboden zijn ingesteld op de Schouwtjesbrug en de Emmabrug, maar de gemeente (het college) weigert al jaren (sinds 2007) een vrachtwagenverbod in te stellen op het smalle deel van de Pijlslaan omdat de verkeerspolitie dat ontraadt.

De gemeenteraad heeft diverse malen gevraagd om ingrijpen. In feite was dit al het gemeentelijk beleid vanaf 2003 toen het Haarlems Verkeers- en VervoerPlan (HVVP) werd vastgesteld. Pagina 77:
Dit is nooit gedaan. Lengte- en gewichtsbeperking… ook dat is nooit tot uitvoering gebracht. Al in 2007 werden gemeentes door Fietsersbond, ANWB en VVN opgeroepen vrachtwagenverkeer uit de stad te bannen. Het de gemeente Haarlem niet, niets voor de fietsers te hebben ondernomen en te kiezen voor automobiliteit. Nog steeds kunnen vrachtwagens met opleggers tot wel 22 meter lang gewoon door de stad rijden.

In 2011 kwam de raad met de motie: Weren groot en zwaar vrachtverkeer in het centrum en in 2014 met de Motie vrachtwagens veilig op de weg. Hierin wordt het college opgedragen in overleg met wijkraden, winkeliersverenigingen en de Fietsersbond te onderzoeken op welke wegen op grond van de verkeersveiligheid en aanwezige alternatieve routes in Haarlem beperkingen kunnen worden ingesteld voor vrachtwagens en hierbij specifiek een inrijverbod op de route Schouwtjeslaan – Pijlslaan te bezien en de raad hierover binnen zes maanden te informeren.

Let ook op de overwegingen:

Omliggende gemeenten hebben gekozen voor een inrijdverbod voor vrachtwagens op gevaarlijke locaties zoals de Zonnebloemlaan (Aerdenhout) en de Lanckhorstlaan (Heemstede).

 • De gemeente heeft naar aanleiding van het dodelijke ongeval bij de flessenhals Pijlslaan in augustus 2013 nog geen enkele actie ondernomen.
  Zelfs het dodelijk ongeval in 2013 heeft tot geen enkele maatregel geleid. Het fietsstrookje in de flessenhals Pijlslaan is nog steeds veel te smal. En vrachtwagens mogen er nog steeds door. Nota bene werd buslijn 80 recentelijk bij onderhoudswerkzaamheden op de Leidsevaart omgeleid via de Pijlslaan.
 • Het college deed bovengenoemde moties af met een nota en bijgevoegd kaartje ‘voorkeursroutes stadslogistiek’. Pijlslaan staat niet op die kaart. Is dus kennelijk volgens de gemeente niet nodig.
  Toch kwam er geen vrachtwagenverbod op de Pijlslaan. Want zoals in de wethoudersbrief van 27 mei 2016 is te lezen: de verkeersadvisering van de politie was tegen een verbod!!
  Waarom? Vrachtwagens zouden niet bij bedrijven in Stephensonstraat en Eysinklaan kunnen komen. Onzin, die kunnen vanaf de Randweg inprikken en via de rotonde Pijlslaan weer terugdraaien. Hoogtebeperking spoorviaduct Randweg: hoge vrachtwagens zouden hier niet doorheen kunnen.
 • Onzin, de hoogtebeperking van dat viaduct is 4 meter. Vrachtwagens mogen niet hoger zijn dan 4 meter, ook opleggers. (En mochten er hogere vrachtauto’s zijn: die horen niet thuis in de stad). De politie beschouwt een vrachtwagenverbod op de route Pijlslaan – Schouwtjeslaan dan ook niet als een adequate, handhaafbare maatregel.
 • Onzin, een inrijverbod betekent dat navigatiesystemen de route uitsluiten. Er is een toezegging gedaan van EVO/TLN om deze route zoveel mogelijk te mijden in de logistieke planning.- Tja, gezien de hoeveelheid (ook buitenlandse) vrachtwagens (met opleggers) die over de Leidsevaart rijden is die toezegging boterzacht gebleken… Na de wethoudersbrief van 2016 werd opnieuw een werkgroep opgestart met wijkraden en Fietsersbond. Het voorstel was o.a.: een vrachtwagenverbod op het gedeelte van de Pijlslaan tussen Leidsevaart en Stephensonstraat. Een vrachtwagenverbod heeft als voornaamste effect dat routenavigatie dit punt vermijdt. Los van de handhaafbaarheid zou dit al een belangrijke vooruitgang zijn. Er is uiteindelijk als compromis een vrachtwagenverbod gekomen op de Emmabrug en op de Schouwtjesbrug. Niet voor de Pijlslaan dus.
 • In 2019 ontving de Fietsersbond opnieuw een klacht van een omwonende (zie bijlage). Ook toen is er geen actie op gang gekomen om vrachtwagens in de Pijlslaan te verbieden.
 • Er is in 2021 een milieuzone ingevoerd. Schouwtjeslaan, Pijlslaan en Leidsevaart vanaf dit kruispunt vallen hieronder. Maar wat stelt een milieuzone voor waar alle vrachtauto’s mogen rijden?

De Fietsersbond roept het college en de gemeenteraad op korte termijn werk te maken van een:

– Inrijdverbod voor vrachtwagens flessenhals Pijlslaan
– Lengtebeperking vrachtwagens (dus geen opleggers meer door de stad) behalve op de grote toegangswegen

Met vriendelijke groet, namens de Fietsersbond,

René Rood

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen