Afvalinzameling in Haarlem tijdens feestdagen

Foto: Pixabay

Tijdens de feestdagen geldt een gewijzigde inzameling voor huishoudelijk afval. Ook worden verschillende afvalbakken afgesloten of weggehaald om vuurwerkschade te voorkomen.

Gft-afval
Op Eerste en Tweede Kerstdag, dinsdag 25 en woensdag 26 december, haalt Spaarnelanden geen gft-afval op. Dat geldt ook voor nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari). Er zijn geen inhaaldagen.

Duocontainer plastic en papier
Duocontainers worden op 25, 26 december en 1 januari niet geleegd. Hiervoor gelden de volgende inhaaldata:

  • Valt de inzameldag op dinsdag 25 december? Dan wordt de duocontainer op zaterdag 22 december geleegd.
  • Valt de inzameldag op woensdag 26 december? Dan wordt de duocontainer op zaterdag 29 december geleegd.
  • Valt de inzameldag op dinsdag 1 januari? Dan wordt de duocontainer op zaterdag 5 januari geleegd.

Milieuplein en grofvuil
Tussen 26 en 30 december wordt geen grofvuil opgehaald. Op Eerste en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag is het Milieuplein aan de Ir. Lelyweg 51 gesloten. Vanaf donderdag 27 december is het Milieuplein weer geopend. Op 1 januari 2019 is het Milieuplein ook gesloten. Op 2 januari kunnen inwoners weer terecht op het Milieuplein.

Ondergrondse restafvalcontainers
Bewoners die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer kunnen dit tijdens de kerstperiode gewoon blijven doen. Ondergrondse containers worden tijdens de feestdagen geleegd.

Papier, kunststof en textiel afgesloten
Ondergrondse papier- textiel- en plasticcontainers in Haarlem zijn van 28 december tot en met 2 januari afgesloten om brandschade door vuurwerk te voorkomen.

Groene prullenbakken en grijze afvalbakken
Spaarnelanden verwijdert vanaf 19 december meerdere groene prullenbakken en grijze afvalbakken. Na 1 januari 2019 worden deze weer teruggeplaatst. Sommige bakken worden afgesloten. De bakken worden verwijderd of afgesloten om vuurwerkschade te voorkomen.

Reacties