Haarlem investeert 3 miljoen in toekomstbestendige en groene stad

Foto: Charles Duijff

De gemeenteraad heeft samen met de stad eind 2017 een visie opgesteld voor een toekomstbestendige stad in de Structuurvisie Openbare Ruimte 2040 Haarlem Groen en Bereikbaar(SOR).

Het college benoemt in het Uitvoeringsprogramma 2019 welke projecten, activiteiten en voorbereidende activiteiten in 2019 uitgevoerd worden om de ambities voor de toekomst te realiseren. In 2019 wordt 3 miljoen geïnvesteerd in water, groen, klimaatadaptatie en ecologie en in duurzame mobiliteit.

Wethouder Cora-Yfke Sikkema: “Haarlem groeit. Dat betekent; meer fietsers, auto’s, bussen en voetgangers. Daar komen de opgaven van de klimaatverandering en energietransitie bij en een groeiende behoefte aan ruimte voor duurzame oplossingen, groen, water, recreatie. Met dit uitvoeringsprogramma maken we komend jaar een vliegende start en gaan zichtbaar aan de slag in de stad!”

Vergroenen versteende gebieden
Voor 2019 wordt geïnvesteerd in vergroenen van versteende gebieden. Zo wordt gestart met het planten van 1.700 bomen, komt er geld om onder andere het Hof van Egmond en de Ruychaverstraat (hieronder Hof v Egmond) te vergroenen De Ruychaverstraat (hieronder) en wordt er een ‘Tiny Forest’ aangelegd. In de Waarderpolder wordt maar liefst 10.000 m2 aan voetpad vervangen door groen.

Meer ruimte gegeven aan voetgangers en fietsers
Voor een goede bereikbaarheid en mobiliteit worden in 2019 herinrichtingen en reconstructies gepland van onder andere Schoteroog, Nassaulaan en het Donkere Spaarne. Op de fietsverbinding Fuikvaartweg wordt meer ruimte gegeven aan voetgangers en fietsers. Onveilige situaties bij het kruispunt Oudeweg – Fustweg en de Oudeweg ter hoogte van de Harmenjansweg worden onderzochtNaast concrete activiteiten wordt in 2019 geïnvesteerd in de voorbereiding van ‘sleutelprojecten’: grotere ingrepen in de stad waarmee o.a. de Amsterdamse Poort een waterrijk onderdeel van de binnenstad moet worden, een beter welkom in Haarlem via de Oudeweg moet ontstaan en fietsroutes langs o.a. de Raaks en Zijlweg worden verbeterd. Hieronder luchtfoto waarop ondermeer de Zijlweg in het midden van de foto

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen