Meeuwenoverlast: voeren van meeuwen en duiven verboden

Foto: Wim Meijer Fotografie

In Haarlem is het voortaan verboden om meeuwen en duiven te voeren in de openbare ruimte. De gemeente heeft dit besloten om overlast van meeuwen en duiven in de stad tegen te gaan.

Mensen die na waarschuwingen toch voer neergooien waar meeuwen en duiven op afkomen, kunnen zelfs een boete van € 140 krijgen.

Het college van de gemeente Haarlem is dinsdag 19 maart tot dit besluit gekomen. Om tot dit verbod te komen heeft het college de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. Met dit voerverbod hoopt het college de overlast van meeuwen en duiven in de stad tegen te gaan. Het voerverbod gaat per direct in.

Wethouder Merijn Snoek (Openbare Ruimte): “De APV is aangepast omdat overlast van meeuwen en duiven in de hele stad speelt. De APV had hiervoor alleen een voerverbod voor meeuwen op bepaalde locaties in de stad. Ook is het verbod uitgebreid naar andere vogels, zoals duiven. Duiven geven ook steeds meer overlast. Het verbod wordt gehandhaafd, dus je kan echt een boete krijgen, maar belangrijker is dat iedereen weet dat voeren en achterlaten van etensresten meeuwen aantrekt en dus de overlast vergroot”.

Daarnaast geeft de wethouder aan dat naast het verbod ook de campagne start om Haarlemmers te informeren over wat ze nog meer kunnen doen om te voorkomen dat meeuwen gaan nestelen, vooral op platte daken. Snoek: “De gemeente subsidieert een gedeelte van de kosten die inwoners maken om met een gespecialiseerd bedrijf maatregelen te treffen tegen nestelen van meeuwen.”

Beschermd
Ieder jaar heeft Haarlem te maken met meeuwenoverlast. Vooral in voorjaar en zomer krijgt de gemeente veel meldingen over gekrijs, bevuiling door poep, het opentrekken van vuilniszakken en (schijn)aanvallen van de dieren. Buurten met veel platte daken zijn extra aantrekkelijk voor meeuwen om te nestelen. Meeuwen zijn beschermde dieren, maar Haarlem beschikt dit jaar over een ontheffing voor een aantal maatregelen om de overlast tegen te gaan.

Campagne
Naast borden in de stad, flyers en via social media is op de website van de gemeente meer informatie te vinden over het tegengaan van meeuwenoverlast: www.haarlem.nl/meeuwenoverlast