Denk mee over alternatief personenvervoer in Haarlem

Foto: Charles Duijff

Haarlem is al jaren aantrekkelijk voor binnenlandse en buitenlandse bezoekers. De verwachting is dat de aantallen bezoekers alleen maar zullen toenemen. Haarlemse ondernemers willen starten met alternatief personenvervoer op de weg. Bijvoorbeeld Hop on Hop off vervoer of Tuk Tuk-vervoer.

(Bron gemeente Haarlem)

Bezoekers en inwoners zouden hiermee tegen betaling vervoerd worden langs toeristische- en culturele attracties, winkels en horeca in de (binnen)stad. Het college wil graag het bezoek aan Haarlem stimuleren, maar wil daarbij de balans in de stad goed blijven bewaken.

Het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk overgaan tot deregulering, maar vindt beleidsregels voor alternatief personenvervoer noodzakelijk. Haarlem moet ook in de toekomst een aangename, bereikbare en veilige stad blijven voor inwoners en bezoekers. Daarom wordt alternatief personenvervoer beperkt toegestaan.Beleidsregels voor alternatief personenvervoer

Het vervoermiddel moet

  • veilig zijn
  • passen bij het historisch karakter vande compacte binnenstad (geen treintjes)
  • voldoen aan de doelstellingen Haarlem Klimaatneutraal in 2030 (geen uitstoot en stil)
  • geen overlast veroorzaken voor het andere verkeer en het openbaar vervoer
  • passen bij geschiedenis van de stad (geen schreeuwerige reclames)

In Beleidsregels alternatief personenvervoer (pdf) staan de regels verder uitgewerkt.

Inspraak
U kunt tot en met dinsdag 15 oktober 2019 laten weten wat u van deze beleidsregels vindt.

U kunt uw reactie geven per e-mail, [email protected]  en eventueel per brief via het adres:

Gemeente Haarlem
T.a.v. mevr. M. Selten
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

Ook als u het met de beleidsregels eens bent, horen wij dat graag.

Bezwaar tegen publicatie van uw naam
Als u een reactie indient, zal het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad daarop ingaan in een zogeheten nota van antwoord. In deze nota wordt ook de naam vermeld van degene die de reactie heeft ingediend. De nota wordt bij het definitieve besluit gepubliceerd op de website van de gemeente. Mocht u bezwaar hebben tegen het publiceren van uw naam dan kunt u dit vermelden bij het indienen van uw reactie.

0