Aanvraag Tozo-2 levensonderhoud sinds vannacht online

Foto: Pixabay

Zelfstandig ondernemers die ook de komende maanden een inkomen hebben onder het sociaal minimum kunnen een aanvraag indienen voor de Tozo-2. Tozo staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’’.

Voor Tozo-2 vult u een digitaal aanvraagformulier in. De regeling heeft dezelfde voorwaarden als de eerdere regeling levensonderhoud Tozo-1; het netto-inkomen is onder bijstandsniveau en u hoeft de uitkering niet terug te betalen.

Een belangrijk verschil met de eerdere regeling is dat voor Tozo-2 wél een partnertoets geldt. Dat betekent dat in een gezinssituatie het inkomen van de partner meetelt in de beslissing of u de uitkering wel of niet krijgt.

Tozo-2 duurt vier maanden (juni, juli, augustus en september) en kan voor maximaal vier aaneengesloten maanden worden aangevraagd, tot en met 30 september.

Het digitale aanvraagformulier voor Tozo-2 is vannacht om 00.00 uur online gegaan. U vindt het formulier en meer informatie over TOZO op DEZE PAGINA.