Bestemmingsplan Jacob Catslaan 7 ter inzage

Foto: Google streetview

De gemeente heeft een nieuw ontwerpbestemmingsplan gemaakt voor het perceel Jacob Catslaan 7 in Haarlem.  Het perceel Jacob Catslaan 7 was eerder opgenomen in het bestemmingsplan Haarlem-Zuid.

Bron gemeente Haarlem: De Raad van State heeft op 9 maart 2011 de locatie Jacob Catslaan 7 in het bestemmingsplan vernietigd. De werking van het bestemmingsplan Haarlem-Zuid is toen komen te vervallen voor de Jacob Catslaan 7.

Het nieuwe bestemmingsplan zorgt voor nieuwe bouw- en gebruiksregels voor dit perceel. Er is ook rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van het monumentale pand. In de vergadering van 16 juni 2020 heeft het college van B en W besloten om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Daarnaast voorziet het ontwerpbestemmingsplan in de mogelijkheid om een 2e woning te bouwen.

Inzage en inspraak van 26 juni t/m 6 augustus

Het ontwerpbestemmingsplan Jacob Catslaan 7 ligt van 26 juni t/m 6 augustus 2020 ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. En in de publiekshal aan Zijlvest 39 (alleen op afspraak).

T/m 6 augustus kan iedereen zienswijzen (reacties) indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Dit kan via [email protected]. Of schriftelijk: Gemeente Haarlem, Mevrouw L.M. Baas, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Bij uw zienswijze vermeldt u uw naam, adres, datum en de naam van het bestemmingsplan.

Planning

Naar verwachting stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan Jacob Catstlaan 7 vast in het 4e kwartaal van 2020.

Contact

Contactpersoon van de gemeente is mevrouw L.M. Baas. U kunt haar bereiken via het algemene nummer van de gemeente 14 023 of via [email protected].