Stap verder in onderzoek naar plek voor woonzorgvoorzieningen

Foto: Pixabay

De gemeente Haarlem wil twee  woonzorgvoorzieningen bouwen: een Domus(Plus) en een project Skaeve Huse. Het is geen eenvoudige opgave locaties te vinden voor deze voorzieningen. Aan inwoners van Haarlem is daarom gevraagd hierover mee te denken en suggesties te doen voor beide projecten.

Bron gemeente:

De gemeente onderzoekt welke locaties haalbaar zijn. In dit onderzoek is nu een volgende stap gezet

Domus(Plus) is een beschermde woonvorm waar 24 mensen wonen met een verslaving, psychosociale of psychiatrische problematiek, en vaak ook een verstandelijke beperking, die anders dakloos zijn en op straat rondzwerven. In een Domus (Plus) krijgen de bewoners langdurige ondersteuning en dagbesteding waardoor zij tot rust komen en de problematiek vermindert.

Er is 24 uur per dag begeleiding en bewaking aanwezig. Skaeve Huse zijn kleine, eenvoudige woningen voor mensen die zich niet kunnen aanpassen aan het leven in een normale woonwijk en daar veel overlast veroorzaken. Bij Skaeve Huse is sprake van beperkte begeleiding, met name gericht op beheer en handhaving.

De gemeente voert een locatie-onderzoek uit en het is de bedoeling om in de eerste helft van 2021 te weten of er een geschikte plek in de stad is. Er wordt gezocht naar een plek voor Domus(Plus) en een andere plek voor maximaal zes Skaeve Huse.

Tot 1 oktober 2019 konden Haarlemmers locaties voorstellen die naar hun mening geschikt zijn voor een Domus (Plus) of Skaeve Huse. De voorstellen zijn nu getoetst aan vastgestelde criteria. Op basis van de toets is het merendeel van de voorgestelde locaties afgevallen. Tegelijkertijd kwamen uit de toets zes kansrijke locaties naar voren. Deze zes blijven geheim totdat de gemeenteraad een besluit heeft genomen en betrokkenen geïnformeerd zijn. De gemeenteraad wordt gevraagd een besluit te nemen voor welke van deze zes kansrijke locaties vervolgonderzoek wordt gedaan.

Voor die locaties wordt vervolgens de inbreng gevraagd van betrokken wijkraden, inwoners en bedrijven uit de (directe) omgeving. Op basis van die inbreng kan de raad een definitieve keuze maken voor de meest geschikte locatie voor een Domus (Plus) en voor Skaeve Huse.