Haarlem in ontwikkeling: de Raaks

Foto: Jurriaan Hoefsmit

Wie een rondje door de stad fietst, ziet dat Haarlem volop in ontwikkeling is. De komende weken lichten we een paar projecten uit. Deze week: De Raaks

Bron gemeente Haarlem:

Haarlem Centrum

Raaks fase III is de laatste fase in de ontwikkeling van het Raaksgebied. In het blok op de hoek van de Wilhelminastraat en de Zuiderstraat, waar voorheen de oude HBS A stond, vordert de bouw van 31 appartementen en 3 herenhuizen gestaag. De woningen worden volledig aardgasloos gebouwd, de energie die nodig is om de woningen te verwarmen wordt duurzaam opgewekt. Voordat op deze plek werd gebouwd, was door omwonenden een Boerentuin aangelegd. Mensen uit de buurt konden op dit tijdelijk braakliggend grond zelf groenten verbouwen of planten neerzetten. Toen de bouwwerkzaamheden begonnen is die tuin opgeheven. Nu komt er tussen de woonblokken Pallazo en De Veste een nieuw ‘Boere hof’ waar door bewoners kan worden getuinierd.

In de plint van de gebouwen komen openbare functies, zoals een werkcafé en werk- en bedrijfsruimten. Onder de gebouwen is een ondergrondse fietsenstalling gebouwd met ruimte voor 950 fietsen, voor bezoekers van de binnenstad.

10.000 woningen

Haarlem is een geliefde woonstad. Maar de ruimte is beperkt. In het coalitieakkoord is wonen een belangrijk speerpunt. Haarlem wil in 2025 tienduizend nieuwe woningen hebben toegevoegd. Voor de nieuwe projecten geldt een verdeling van 40 % sociale huur, 40 % middeldure huur of koop, en 20% overige woningen (dat zijn vooral duurdere huur- of koopwoningen in de vrije sector).

Foto’s: Jurriaan Hoefsmit